ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 40 εκατ. ευρώ η κερδοφορία της Eurobank το β΄ τρίμηνο

s25_3108eurobank

Με κέρδη 40 εκατ. ευρώ έκλεισε το β΄ τρίμηνο για τη Eurobank (+8,8%), ενώ βελτιωμένη ήταν η εικόνα του ομίλου τόσο στο κρίσιμο μέτωπο των «κόκκινων» δανείων όσο και της ρευστότητας.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα τόκων στο β΄ τρίμηνο ενισχύθηκαν κατά 2%, τα έσοδα προμηθειών κατά 4,5%, ενώ το σύνολο των εσόδων ανήλθε στο τέλος Ιουνίου στα 496 εκατ. ευρώ έναντι 491 εκατ. στο τέλος Μαρτίου. Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν οριακά 245 εκατ. ευρώ (από 244 εκατ. στο α΄ τρίμηνο), ενώ σε ετήσια βάση κατέγραψαν μείωση κατά 2,6%. Ετσι, τα συνολικά προ προβλέψεων κέρδη ενισχύθηκαν κατά 4,6% έναντι του πρώτου τριμήνου και διαμορφώθηκαν στα 251 εκατ. ευρώ. Η Eurobank, κατά το β΄ τρίμηνο, προχώρησε στη μείωση των προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους κατά 2,4% και οι οποίες ανήλθαν σε 184 εκατ. ευρώ, μείωση που οφείλεται στη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων.

Τα μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα (NPEs) ήταν αρνητικά για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο (-193 εκατ. ευρώ), με αποτέλεσμα ο δείκτης NPEs να μειωθεί στο 44,1% από 45% που ήταν στο τέλος Μαρτίου. Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs) ενισχύθηκαν κατά 91 εκατ. ευρώ, ωστόσο ήταν κατά 40,9% μικρότερα σε σχέση με αυτά του πρώτου τριμήνου, με αποτέλεσμα ο δείκτης NPLs στο τέλος Ιουνίου να μειωθεί στο 34,6% από 34,8% στο τέλος Μαρτίου. Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν κερδοφόρες με 42 εκατ. ευρώ από 28 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο (+47,8%).

Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα αυξήθηκαν στο διάστημα Απριλίου – Ιουνίου κατά 700 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας στην τράπεζα να ενισχύσει τις χρηματοδοτήσεις με τις χορηγήσεις δανείων να αυξάνονται στο ίδιο διάστημα κατά 300 εκατ. ευρώ.

Η βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας επέτρεψε στην τράπεζα να προχωρήσει στη μείωση της εξάρτησής της από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA) κατά 2,5 δισ. ευρώ και ο οποίος διαμορφώνεται στα 9,9 δισ. ευρώ. Ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET 1) διαμορφώθηκε στο 17,4%, ενώ με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ ανέρχεται σε 14,4%, βελτιωμένος κατά 50 μονάδες βάσης σε σχέση με το α΄ τρίμηνο.

Στην ενημέρωση των επενδυτών που πραγματοποιήθηκε μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, η διοίκηση σημείωσε ότι εντός Οκτωβρίου θα προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου για την αντικατάσταση των προνομιούχων μετοχών, κάνοντας χρήση της σχετικής δυνατότητας. Το ομόλογο θα είναι με επιτόκιο 6,4%. Επίσης, αναφέρθηκε ότι η τράπεζα έχει λάβει προσφορές για την πώληση χαρτοφυλακίου προβληματικών δανείων ύψους 1,5 δισ. ευρώ, συναλλαγή που θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Με αφορμή τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Φωκίων Καραβίας σημείωσε: «Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η εικόνα στο πεδίο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο βασικός δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος για τρίτο συνεχές τρίμηνο. Παράλληλα, η μείωση των NPEs πιστοποιεί την ορθότητα της στρατηγικής για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου και τη δυναμική επίτευξης των στόχων για τους οποίους έχουμε δεσμευθεί έναντι των εποπτικών αρχών. Τα θετικά αποτελέσματα του τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι η Eurobank βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης όλων των στρατηγικών και επιχειρηματικών στόχων που έχουμε θέσει για το 2017». Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ομίλου Νικόλαος Καραμούζης σημείωσε: «Η μείωση της αβεβαιότητας για τις οικονομικές και πολιτικές προοπτικές θέτει τις βάσεις για οριστική έξοδο της χώρας από την πολυετή δοκιμασία της κρίσης. Η διατήρηση του κλίματος συνεργασίας με τους διεθνείς πιστωτές, η συνεπής εφαρμογή των συμφωνηθέντων και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού για την επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση αναγκαίων ξένων επενδύσεων αποτελούν προϋποθέσεις για την έναρξη ενός κύκλου σταθερής και διατηρήσιμης ανάπτυξης».