ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μειώθηκαν για έβδομο τρίμηνο τα «κόκκινα» δάνεια της Πειραιώς

s26_3108peiraios

Βελτίωση μεγεθών κατέγραψε ο όμιλος Πειραιώς στο β΄ τρίμηνο, παρουσιάζοντας κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και μείωση «κόκκινων» δανείων με τη διοίκηση της τράπεζας να επιταχύνει τον βηματισμό υλοποίησης του νέου στρατηγικού σχεδιασμού.

Αναλυτικά, τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν στο β΄ τρίμηνο στα 436 εκατ. έναντι 437 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο, ενώ τα έσοδα προμηθειών στο ίδιο διάστημα ενισχύθηκαν κατά 2% και διαμορφώθηκαν στα 82 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στα 584 εκατ. ευρώ έναντι 547 εκατ. στο α΄ τρίμηνο (+7%).

Στο σκέλος των δαπανών τα διοικητικά έξοδα ανήλθαν σε 123 εκατ. ευρώ (+2%), ενώ οι δαπάνες προσωπικού στα 143 εκατ. ευρώ (+1%). Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων διαμορφώθηκε στα 292 εκατ. (+1% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο), ωστόσο σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2016 καταγράφουν πτώση κατά 5%. Ετσι, τα κέρδη πριν από προβλέψεις ανήλθαν σε 292 εκατ. ευρώ (+13%). Στο β΄ τρίμηνο η τράπεζα προχώρησε στη διενέργεια προβλέψεων ύψους 259 εκατ. ευρώ (σταθερές σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο). Σε ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα, στο τέλος Ιουνίου η τράπεζα παρουσίασε ζημία ύψους 74 εκατ. ευρώ, αποτέλεσμα που οφείλεται σε έκτακτες ζημίες από διακοπτόμενες δραστηριότητες (πώληση της θυγατρικής στη Σερβία Piraeus Bank Beograd, καθώς και της Avis), ενώ το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα 7 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το κρίσιμο μέτωπο των «κόκκινων» δανείων, το υπόλοιπό των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκε για 7ο συνεχόμενο τρίμηνο, ενώ η συνολική μείωσή τους το τελευταίο 12μηνο φτάνει τα 2,9 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης NPLs στο τέλος Ιουνίου μειώθηκε στο 37,1% έναντι 37,8% τον Μάρτιο. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων, μετά την αύξηση που σημειώθηκε στο α΄ τρίμηνο, επανήλθε σε αρνητικό επίπεδο. Αντίθετα, μικρή αύξηση σημείωσε ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων NPEs που διαμορφώθηκε στο 52% έναντι 51,9% τον Μάρτιο. Ωστόσο, ο στόχος μείωσης των NPEs σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο που έχει υποβάλει στον SSM επιτεύχθηκε για άλλο ένα συνεχόμενο τρίμηνο.

Οι καταθέσεις της τράπεζας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα 38,2 δισ. έναντι 38 δισ. στο τέλος Μαρτίου. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα σχεδόν υποδιπλασιάστηκε κατά το τελευταίο 12μηνο, υποχωρώντας στα 15,8 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2017 από 26,8 δισ. ένα έτος νωρίτερα και από 20,9 δισ. στο τέλος του 2016. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET 1 διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου 2017 σε 16,9%, ενώ με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ σε 16,5%.

Με αφορμή τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου σημείωσε: «Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών συνέβαλε στην άρση της οικονομικής αβεβαιότητας που παρατηρήθηκε από την αρχή του 2017 και αποτελεί σημαντικό βήμα για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε τροχιά ανόδου. Επικεντρωνόμαστε στην πειθαρχημένη εφαρμογή αυτού του σχεδίου, έχοντας προτεραιότητες τη μείωση του κινδύνου του ισολογισμού, τον επαναπροσδιορισμό των δραστηριοτήτων, την εφαρμογή ενός κερδοφόρου και αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου, τη βελτιστοποίηση της κατανομής κεφαλαίων, την ενίσχυση των λειτουργιών παρακολούθησης κινδύνων και ελέγχων και, τέλος, την υιοθέτηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης. Εργαζόμαστε εντατικά για την εφαρμογή του νέου μας στρατηγικού σχεδίου, το οποίο θα μας επιτρέψει να μετασχηματίσουμε την Τράπεζα Πειραιώς σε μία από τις καλύτερες εμπορικές τράπεζες στην ευρύτερη περιοχή, με ισχυρό ισολογισμό, ικανό να παράγει βιώσιμα οικονομικά αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα με τους χρηματοοικονομικούς μας στόχους».