ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική Ασφαλιστική: ενίσχυση της παραγωγής ασφαλίστρων

02s21asf10

Με βελτίωση της κερδοφορίας και αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων έκλεισε το α΄ εξάμηνο του 2017 για την Εθνική Ασφαλιστική. Μάλιστα, τα προ φόρων κέρδη εμφανίζονται βελτιωμένα, ακόμη και αν αφαιρεθεί η επίδραση από την πώληση συμμετοχών της εταιρείας στη Βουλγαρία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες η Εθνική Ασφαλιστική, το α΄ εξάμηνο του 2017 εμφάνισε κέρδη προ φόρων ύψους 47,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 53% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016 που είχαν ανέλθει σε 31,2 εκατ. ευρώ.

Σημαντική συμβολή στην αύξηση της κερδοφορίας της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά το α΄ εξάμηνο του 2017 είχε η μεταβίβαση στη United Bulgarian Bank (UBB) των συμμετοχών της εταιρείας στη Βουλγαρία, UBB Metlife Insurance Company AD και UBB Insurance Broker AD, στο πλαίσιο της πώλησης από την Εθνική Τράπεζα της συμμετοχής της στην UBB προς τη βελγική τράπεζα KBC. Τα κέρδη προ φόρων από τη μεταβίβαση των παραπάνω συμμετοχών ανήλθαν στα 9,4 εκατ. ευρώ.

Εάν, λοιπόν, δεν συμπεριληφθεί το όφελος από την προαναφερθείσα συναλλαγή, τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2017 σε 38,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα τόσο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, όσο και με τον στόχο των 37,1 εκατ. ευρώ που προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιό της.

Η συνεχιζόμενη υγιής κερδοφορία, σε συνδυασμό με τις θετικές αποτιμήσεις του χαρτοφυλακίου ομολόγων της εταιρείας και ιδίως των ομολόγων έκδοσης ελληνικού Δημοσίου, συνέβαλε στην πολύ μεγάλη βελτίωση του δείκτη κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας, ο οποίος στις 30 Ιουνίου 2017 ανήλθε σε 208% από 170% στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων και προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας, ο δείκτης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας ανήλθε στο 128%, εμφανίζοντας επίσης σημαντική βελτίωση, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου 2016 είχε διαμορφωθεί στο 86%.

Ενισχυμένη ήταν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 και η παραγωγή ασφαλίστρων της Εθνικής Ασφαλιστικής, στα 306,5 εκατ. ευρώ έναντι 265,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016, αύξηση δηλαδή της τάξης του 15,6%. Ειδικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου Ζωής αυξήθηκαν κατά 30%, στα 223,4 εκατ. ευρώ φέτος από 171,9 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενισχυμένα κυρίως λόγω του νέου προϊόντος εφάπαξ ασφαλίστρου «Εθνική Εφάπαξ+» αλλά και των επιτυχημένων ενεργειών των δικτύων πρόσκτησης εργασιών της εταιρείας.

Αντιθέτως, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων υποχώρησαν κατά 10,9% το πρώτο εξάμηνο του 2017, καθώς διαμορφώθηκαν σε 83,1 εκατ. ευρώ από 93,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Η εταιρεία αποδίδει την κάμψη αυτή στη μείωση του μέσου ασφαλίστρου, κυρίως στους κλάδους Αυτοκινήτου και Γενικής Αστικής Ευθύνης.