ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υποχώρηση πωλήσεων και μείωση ζημιών για τη Fourlis το α΄ 6μηνο

06forulis10

Με μείωση πωλήσεων αλλά και συρρίκνωση των ζημιών έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2017 για τον όμιλο Fourlis, εξέλιξη την οποία η επιχείρηση στην οικονομική της έκθεση αποδίδει στην επιβάρυνση των ελληνικών νοικοικυριών με υψηλούς φόρους.

Για το δεύτερο εξάμηνο, πάντως, ο όμιλος αναμένει βελτίωση των αποτελεσμάτων και συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος με την ίδρυση νέων καταστημάτων.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν σε 191,3 εκατ. ευρώ έναντι 193,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016, καταγράφοντας μείωση 1,2%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 11,1 εκατ. ευρώ έναντι 11,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016. Οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,4 εκατ. ευρώ, υποχωρώντας κατά 40% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016, ενώ οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 2,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Ο κλάδος στον οποίο καταγράφηκε μείωση πωλήσεων ήταν αυτός της λιανικής πώλησης οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), με τις δραστηριότητες ωστόσο εκτός Ελλάδας να συγκρατούν μεγαλύτερες απώλειες. Οι πωλήσεις στον κλάδο διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2017 σε 124,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 2,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. Ειδικά στην Ελλάδα οι πωλήσεις υποχώρησαν στο εξεταζόμενο διάστημα κατά 6,9%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες (Kύπρο και Βουλγαρία) αυξήθηκαν κατά 7,9%. Τα EBITDA ανήλθαν σε 7,3 εκατ. ευρώ έναντι 7,9 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ οι ζημίες προ φόρων υποχώρησαν σε 1,3 εκατ. ευρώ από 3,5 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Θετικότερες ήταν οι επιδόσεις του ομίλου στη λιανική αθλητικών ειδών, με τις πωλήσεις να καταγράφουν το α΄ εξάμηνο του 2017 αύξηση 1,1% σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο του 2017, στα 66,6 εκατ. ευρώ φέτος έναντι 65,9 εκατ. ευρώ πέρυσι. Οι πωλήσεις ήταν αυξημένες τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος στον συγκεκριμένο κλάδο (Ρουμανία, Τουρκία, Βουλγαρία και Κύπρο με τα καταστήματα Intersport και The Athlete’s Foot), με την αύξηση στην εγχώρια αγορά να είναι 0,3% και στις άλλες αγορές 1,9%.

Το EBITDA στη δραστηριότητα των αθλητικών ειδών ανήλθε σε 4,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017 από 5,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016, ενώ παρουσίασε ζημίες προ φόρων 500.000 ευρώ έναντι κερδών 800.000 ευρώ πέρυσι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην οικονομική του έκθεση ο όμιλος Fourlis, το δεύτερο εξάμηνο του 2017 αναμένεται να προστεθούν στον κλάδο λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών 4 έως 6 νέα καταστήματα με το σήμα Intersport και The Athlete’s Foot. Σήμερα, ο όμιλος Fourlis αριθμεί 113 καταστήματα Intersport και 11 καταστήματα The Athlete’s Foot, ενώ εντός του τρέχοντος έτους έχουν ανοίξει 5 νέα καταστήματα Intersport και 4 νέα καταστήματα The Athlete’s Foot. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 30 στη Ρουμανία, 22 στην Τουρκία, 7 στη Βουλγαρία και 4 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 10 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 1 στην Τουρκία. Το πλάνο επέκτασης προβλέπει την αύξηση των καταστημάτων από 124 σήμερα σε πάνω από 170 έως το 2020 μέσα από την ίδρυση πέντε νέων σημείων πώλησης στην Ελλάδα, ενός στην Κύπρο, τριών στη Βουλγαρία, δέκα στη Ρουμανία και 33 στην Τουρκία.