ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 5,95 εκατ. ευρώ διευρύνθηκαν οι ζημίες της Pasal το α΄ εξάμηνο

14s20eter

Πλήγμα στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας ανάπτυξης κι εκμετάλλευσης ακινήτων Pasal Development επέφερε η μείωση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης μεταφερόμενων ζημιών κατά το ποσό των 4,14 εκατ. ευρώ. Η επιβάρυνση αυτή προκάλεσε την καταγραφή ζημιών 5,95 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο, έναντι ζημιών 2,6 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Μικρή πτώση σημείωσαν και τα λειτουργικά έσοδα από ενοίκια και παροχή υπηρεσιών, καθώς διαμορφώθηκαν σε 1,55 εκατ. ευρώ, έναντι 1,57 εκατ. ευρώ κατά το περυσινό εξάμηνο.

Στην ανακοίνωσή της, η εισηγμένη τονίζει ότι μετά την πώληση του συνόλου των μετοχών που ήλεγχε στην Trastor για περίοδο έξι ετών, η Pasal έχει πλέον επικεντρωθεί στην ανάπτυξη υπόλοιπου χαρτοφυλακίου των ακινήτων της, κυρίως δε τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του εμπορικού κέντρου Athens Heart που διαθέτει στην περιοχή του Ταύρου, εν μέσω μιας ευνοϊκότερης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί για τον κλάδο των εμπορικών κέντρων, συγκριτικά με την υπόλοιπη αγορά των καταστημάτων. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στην επισκεψιμότητα που αυξήθηκε κατά 1% σε ετήσια βάση φέτος, αλλά και στη συνεχιζόμενη ζήτηση για νέες μισθώσεις, παρότι ήδη από το περυσινό δεύτερο εξάμηνο η Pasal προχώρησε σε αρκετές νέες συμφωνίες ενοικίασης καταστημάτων εντός του κέντρου. Σημειωτέον ότι οι πωλήσεις των καταστημάτων φέτος παραμένουν σταθερές.

Υπενθυμίζεται ότι στην παρούσα φάση, πρώτιστο μέλημα της διοίκησης της Pasal είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης και υπογραφής σύμβασης εξυγίανσης με τις πιστώτριες τράπεζες, βάσει επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο έχει καταρτίσει με σκοπό τη βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξή της.

Πρόκειται για κρίσιμο βήμα, δεδομένου ότι ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανέρχεται σε 128,86 εκατ., τη στιγμή που η αξία των ακινήτων δεν ξεπερνά τα 97,1 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, υπό τις παρούσες συνθήκες, θεωρείται δύσκολη «εξίσωση» η ανατίμηση της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, προκειμένου να βελτιωθεί και η διαπραγματευτική της θέση έναντι των πιστωτών. Οπως άλλωστε ομολογεί η ίδια η διοίκηση, «η ελληνική οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται σε ύφεση και σε συνδυασμό με μέτρα, όπως η αύξηση της φορολόγησης των επιχειρήσεων, μέσω και του ΕΝΦΙΑ, είχαν περαιτέρω αρνητική επίδραση στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων, επιτείνοντας την έλλειψη ρευστότητας, τη μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και της στασιμότητας των επενδύσεων». Οπως εύλογα αντιλαμβάνεται κανείς, ο δρόμος για την Pasal Development είναι δύσβατος.