ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αδειες ή αναστολή της επένδυσης διαμηνύει η Eldorado Gold

g_oikep_a05--2

Σταθερή στη θέση της για αναστολή του επενδυτικού της προγράμματος στην Ελλάδα παραμένει η Eldorado Gold μετά και την επίσημη ειδοποίηση για την έναρξη της διαιτησίας χθες από το ελληνικό Δημόσιο. «Αμέσως μετά την έγκριση και παραλαβή όλων των απαιτούμενων αδειών και την οικοδόμηση μιας καλής σχέσης συνεργασίας με την ελληνική κυβέρνηση, η εταιρεία θα είναι σε θέση να επανεκτιμήσει εκ νέου τις επενδυτικές επιλογές της στην Ελλάδα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της καναδικής εταιρείας Τζορτζ Μπερνς, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Eldorado για την παραλαβή της επίσημης ενημέρωσης της θυγατρικής της «Ελληνικός Χρυσός» για τη διαιτησία. Ο κ. Μπερνς αφήνει παράθυρο διαλόγου για εξωδικαστικό συμβιβασμό. «Παρά την άρνηση της ελληνικής κυβέρνησης να συνεργαστεί με την Εldorado, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το θέμα θα μπορούσε να επιλυθεί μέσω εποικοδομητικών διαπραγματεύσεων», τόνισε ο κ. Μπερνς και συμπλήρωσε: «Καλούμε για άλλη μια φορά το υπουργείο να συνεργαστεί μαζί μας προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση, θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα νόμιμα μέσα».

H Eldorado επισημαίνει στην ανακοίνωσή της πως είναι απολύτως πεπεισμένη ότι η τεχνική μελέτη της μονάδας μεταλλουργίας στην περιοχή Μαδέμ Λάκκου, που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 και κατά το υπουργείο είναι μη πλήρης και συνεπώς παραβιάζει τη σύμβαση, «είναι πλήρως τεκμηριωμένη και σύμφωνη με τη σύμβαση μεταβίβασης, το επιχειρησιακό σχέδιο και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου».

Σύμφωνα με την αίτηση προσφυγής στη διαιτησία που υπέβαλε ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, ως εκπρόσωπος του Δημοσίου, η «Ελληνικός Χρυσός» παραβίασε το άρθρο 3 της σύμβασης από τη συνολική θεώρηση του οποίου προκύπτει ότι η εταιρεία είχε ειδική συμβατική υποχρέωση υποβολής επενδυτικού σχεδίου με συγκεκριμένα στοιχεία και με τελικό σκοπό και αντικείμενο τη συνδυασμένη εκμετάλλευση των μεταλλείων Κασσάνδρας (Σκουριών, Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών) και την εγχώρια παραγωγή χρυσού «μέσω καθετοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, μέσω κατασκευής και λειτουργίας μεταλλουργίας χρυσού». Η τεχνική μελέτη που κατέθεσε η εταιρεία για το εργοστάσιο μεταλλουργίας, όπως υποβλήθηκε με τα παραρτήματά της στις 22.12.2014, σύμφωνα με το υπουργείο, δεν περιέχει αποδεικτικά στοιχεία εφαρμογής της ολοκληρωμένης μεθόδου μεταλλουργικής επεξεργασίας, «καταδεικνύοντας ipso facto πρόθεση της καθ’ ης (σ.σ. εταιρείας) να μην κατασκευάσει στην πληρότητά του το επίμαχο εργοστάσιο μεταλλουργίας για την παραγωγή, ως τελικών προϊόντων της καθετοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας, χρυσού, αργύρου και χαλκού από συμπυκνώματα πυριτών και χαλκού-χρυσού, κατά παράβαση τόσο της εκ του άρθρου 3 της σύμβασης μεταβίβασης ρητής συμβατικής της υποχρέωσης, όσο και των όρων της οικείας ΑΕΠΟ». Το υπουργείο υποστηρίζει ότι δεν υποβλήθηκαν τα τελικά στάδια παραγωγής καθαρών μετάλλων χρυσού, χαλκού και αργύρου στη διαδικασία της απόδειξης μέσω δοκιμών και δεν περιελήφθησαν στην επικαιροποιημένη μελέτη της εταιρείας που πραγματοποίησε τις δοκιμές. Αντιθέτως, σημειώνει, στην επικαιροποιημένη μελέτη ρητώς αναφέρεται ότι: «Το υπόλειμμα εκχύλισης μάτας θα είναι το τελικό προϊόν της διαδικασίας».

Η τεχνική μελέτη της μεταλλουργικής μονάδας χρυσού «αποτελεί ipso facto μονομερή και ανεπτρεπτί μεταβολή των συμφωνηθέντων μεταξύ των μερών με την υπό κρίση σύμβαση μεταβίβασης…» αναφέρει η αίτηση του Δημοσίου. Το ελληνικό Δημόσιο όρισε ως εκπρόσωπό του στο διαιτητικό δικαστήριο τον κ. Γεώργιο Χρυσικό, επίτιμο αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου. Η απόφαση της διαιτησίας, βάσει της σύμβασης, εκδίδεται το αργότερο σε τρεις μήνες από τον διορισμό του επιδιαιτητή, ο οποίος επιλέγεται από τα μέλη του δικαστηρίου εντός 15 ημερών από τον διορισμό του τελευταίου διαιτητή.