ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενοποίηση των ΑΤΜ της ΑΤΕbank με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς

Την ενοποίηση όλων των ΑΤΜ της ΑΤΕbank με το δίκτυο της Τράπεζας
Πειραιώς, ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς. Πιο συγκεκριμένα
από αύριο 1 Αυγούστου 2012 όλοι οι πελάτες της ATEbank και της
Τράπεζας Πειραιώς μπορούν να διενεργούν δωρεάν όλες τις συναλλαγές
τους μέσα από το κοινό πλέον δίκτυο των 1.558 ΑΤΜ.

Πηγή: ΑΜΠΕ