ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μοχλός ανάπτυξης τα επιχειρηματικά πάρκα, εκτιμά ο ΣΕΒ

28s10sev20

Σημαντικά οφέλη προκύπτουν για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των επιχειρηματικών πάρκων, τονίζει ο ΣΕΒ σε ανάλυσή του για τον κλάδο. Οπως υπογραμμίζεται στη σχετική μελέτη, «τα επιχειρηματικά πάρκα στην Ελλάδα, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο χωροθετήθηκαν, αναπτύχθηκαν και λειτουργούν σήμερα, δεν έχουν καταφέρει να πείσουν για τα ουσιαστικά οφέλη που παρέχουν στις επιχειρήσεις. Ενώ, όσο το θεσμικό πλαίσιο παρέχει δυνατότητες για εκτός σχεδίου δόμηση, τόσο θα υπάρχουν επιχειρήσεις που θα αξιολογούν ως συμφερότερη την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων τους εκτός αυτών».

Σύμφωνα με τη μελέτη επιπτώσεων του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ (που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Redeplan Consultants), οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός οργανωμένων επιχειρηματικών υποδομών εξασφαλίζουν χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης έως και 25%, εξοικονόμηση στο κόστος οδοφωτισμού και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων έως 42%, σημαντικότατη μείωση στον φόρο ακίνητης περιουσίας έως και 54.000 ευρώ, σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους, καθώς απαλλάσσονται από την υποχρέωση άδειας εγκατάστασης και ανανέωσης αυτής, ενώ ενθαρρύνονται να εξάγουν και να καινοτομούν.

Ποια είναι όμως τα πραγματικά οφέλη που αποκομίζει μια επιχείρηση εφόσον επιλέξει να εγκατασταθεί και να ασκήσει την παραγωγική της λειτουργία εντός επιχειρηματικού πάρκου; Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που περιλαμβάνονται στη μελέτη του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, τα οφέλη είναι πολλαπλά και μετρήσιμα: 1. Πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση άδειας εγκατάστασης και των ανανεώσεων αυτής. 2. Ταχύτερη περιβαλλοντική αδειοδότηση. 3. Χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης έως και 25,5%. 4. Χαμηλότερος φόρος ακίνητης περιουσίας. 5. Απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης ή δωρεάς. 6. Χαμηλότερο κόστος λειτουργίας. 7. Εξοικονόμηση στο κόστος οδοφωτισμού και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων έως 49%. 8. Υψηλότεροι συντελεστές δόμησης και κάλυψης έως και 1,6 και 0,7 αντίστοιχα. 9. Ταχύτερες διαδικασίες σε επιμέρους συμπληρωματικές αδειοδοτήσεις. 10. Ταχύτερες διαδικασίες επέκτασης δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων. 11. Δίκτυο σύγχρονων και αναπτυγμένων υποδομών. 12. Ξεκάθαροι τίτλοι ιδιοκτησίας και χρήσεις γης. 13. Ευκαιρίες ανάπτυξης συνεργασιών.