ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στόχος η ανάκτηση 160 εκατ. ευρώ από την PQH το 2017

Στόχος η ανάκτηση 160 εκατ. ευρώ από την PQH το 2017

Aλλαγή φρουράς στην εταιρεία εκκαθάρισης τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων PQH. Ο Κώστας Μητρόπουλος, έπειτα από ένα χρόνο και έχοντας ολοκληρώσει την αποστολή του, αποχωρεί από διευθύνων σύμβουλος και τη θέση του αναλαμβάνει ο Ξάνθος Βράχας. Ο κ. Μητρόπουλος επιστρέφει στη θέση που κατείχε πριν από την PQH ως εντεταλμένος σύμβουλος στην PwC. Το διοικητικό συμβούλιο της PQH ευχαρίστησε τον κ. Κώστα Σ. Μητρόπουλο για τη συμβολή του στην επιτάχυνση του εκκαθαριστικού έργου της PQH και για τη στρατηγική κατεύθυνση που έδωσε στην εταιρεία.

O νέος διευθύνων σύμβουλος της PQH, κ. Βράχας, μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του οικονομικού διευθυντή και του διευθυντή επενδύσεων στον ασφαλιστικό όμιλο Universal Life. Στο παρελθόν είχε υπηρετήσει ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου (2013-2014), ενώ ακόμη εργάστηκε στο τμήμα επενδυτικής τραπεζικής της Merrill Lynch στο Λονδίνο και ως ελεγκτής στην Deloitte & Touche στις ΗΠΑ και εύχεται στον κ. Ξάνθο Βράχα κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Η PQH φέρεται να επιτάχυνε το έργο της εκκαθάρισης κόκκινων δανείων, αφού μόνον πέρυσι ανακτήθηκαν 235 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 20% του συνόλου των ανακτήσεων που υπήρξε από το 2011 που ξεκίνησαν οι εκκαθαρίσεις τραπεζών. Συγκεκριμένα, από τις 15 εκκαθαρίσεις που εκκίνησαν τη συγκεκριμένη περίοδο, μέχρι και το τέλος του 2016 είχαν εισπραχθεί 1.211 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 925 εκατ. ευρώ αποδόθηκαν στους πιστωτές, κυρίως ΤΧΣ και TEKE, και τα υπόλοιπα αποτέλεσαν φόροι (51 εκατ. ευρώ) και δαπάνες (235 εκατ. ευρώ). Για φέτος η PQH αναμένεται να ανακτήσει περί τα 160 εκατ. ευρώ.

Η PQH διαχειρίζεται και τις 16 εκκαθαρίσεις τραπεζών (συμπεριλαμβανομένης εκείνης της Τράπεζας Κρήτης) που περιλαμβάνουν 235.000 οφειλέτες με λογιστικό υπόλοιπο οφειλών περί τα 8,3 δισ. ευρώ. Από τους οφειλέτες οι 228.000 είναι φυσικά πρόσωπα.

Η διεύρυνση της ανακτησιμότητας οφειλών κόκκινων δανείων αποδίδεται στο ότι οι οφειλέτες πλέον δεν προσεγγίζονται αποκλειστικά με νομικές ενέργειες, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Η εταιρεία πλησιάζει τους οφειλέτες και με όρους διαπραγμάτευσης. Οπως αναφέρει η ίδια, από το σύνολο των κόκκινων δανείων που διαχειρίζεται, το 42% βρίσκεται στο στάδιο των νομικών ενεργειών, το 54% βρίσκεται σε διαδικασία επανεργοποίησης και πώλησης και τέλος ένα 4% του χαρτοφυλακίου παραμένει ενήμερο, αλλά όχι με τα κριτήρια που θέτουν οι τράπεζες.