ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτίωσε τον ισολογισμό της το α΄ 6μηνο η Attica Bank

s25_b_attica_2909
29s18at

Ζημίες ύψους 13,6 εκατ. ευρώ παρουσίασε για το πρώτο εξάμηνο η Attica Bank, με σημαντικότερη ωστόσο εξέλιξη για την τράπεζα την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,33 δισ. ευρώ, ισχυροποιώντας έτσι τον ισολογισμό της.

«Το σημαντικότερο γεγονός που δρομολογήθηκε εντός του εξαμήνου και υλοποιήθηκε στις 7 Αυγούστου, ήταν η μεταβίβαση μέσω τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ποσού 1.331,2 εκατ. ευρώ. Από την παραπάνω συναλλαγή η τράπεζα πραγματοποίησε κέρδη 70 εκατ. ευρώ καλύπτοντας πλήρως το ποσό που υπολειπόταν για την κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου της άσκησης κεφαλαιακών αναγκών του 2015.

Ταυτόχρονα μείωσε σημαντικά το μη εξυπηρετούμενο άνοιγμά της και βελτίωσε τους αντίστοιχους δείκτες της», σημειώνεται στην ανακοίνωση της τράπεζας. Οπως επισημαίνεται, κατά το α΄ εξάμηνο υλοποιήθηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός της τράπεζας συνεχίζοντας τις διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές που άρχισαν να εφαρμόζονται εντός του 2016.

Σε σχέση δε με τις συστάσεις που είχαν επισημανθεί μετά τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) αυτές έχουν καλυφθεί σε ποσοστό 89% και αναμένεται να καλυφθούν στο σύνολό τους με το πέρας του τρίτου τριμήνου του 2017.

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου η Attica Bank παρουσίασε ζημίες, μετά από φόρους, ύψους 13,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 8,8 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου. Διενήργησε προβλέψεις ύψους 22,7 εκατ. ευρώ (έναντι 20 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016), διαμορφώνοντας το υπόλοιπο των σωρευτικών προβλέψεων σε 1.229,6 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 30,8% του συνολικού υπολοίπου των δανείων. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 617,9 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ.

Σε εκδήλωση της τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στο Ιδρυμα Στ. Νιάρχος, στην οποία συμμετείχαν περίπου 580 πελάτες της Attica Bank, ο διευθύνων σύμβουλος Θεόδωρος Πανταλάκης σημείωσε ότι «η Attica Bank του αύριο δεν στοχεύει και δεν επιζητεί να ανταγωνισθεί το μοντέλο των συστημικών τραπεζών.

Μετασχηματίζουμε τη δομή, τα συστήματα και τη λειτουργία της τράπεζας, ώστε να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις επερχόμενες εξελίξεις του διεθνούς και ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί, μας επιτρέπει να πούμε ότι η Τράπεζα Αττικής βρίσκεται ανάμεσα στις πρωτοπόρες τράπεζες στην πορεία προσαρμογής προς αυτήν την κατεύθυνση. Η τράπεζα έχει αποφασίσει και υλοποιεί με την επικέντρωσή της στις κύριες τραπεζικές δραστηριότητες που θεωρεί ότι έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».

«Για τις αρχές του 2018», συνέχισε ο κ. Πανταλάκης, «η τράπεζα έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ήδη ένα νέο και αναβαθμισμένο σύστημα Internet Banking καθώς και ένα μοντέρνο σύστημα Mobile Banking. Και τα δύο συστήματα θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους πελάτες της Attica Bank, ιδιώτες και επιχειρήσεις».

Επίσης παρουσίασε στοιχεία για τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης της τράπεζας το τελευταίο 18μηνο, όπου:

• Ο αριθμός των πελατών της τράπεζας έχει αυξηθεί κατά 13.000 περίπου.

• Ο αριθμός των χρηστών των υπηρεσιών e-banking παρουσιάζει αύξηση κατά 33,5%.

• Ο αριθμός των τερματικών POS παρουσιάζει ραγδαία αύξηση έχοντας δεκαπλασιασθεί, ποσοστό που είναι εντυπωσιακά υψηλότερο του μεριδίου αγοράς της.