ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση πωλήσεων και κερδών για τον Σκλαβενίτη

s26_sklavenitis_3009
30s21sklavenitis

Με αύξηση πωλήσεων κατά 7,47% και καθαρών κερδών κατά 32% έκλεισε το 2016 για τον όμιλο Σκλαβενίτη, ο οποίος με αυτές τις επιδόσεις διατηρείται στη δεύτερη θέση στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, μετά την ΑΒ Βασιλόπουλος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ισολογισμός του ομίλου περιλαμβάνει για πρώτη φορά και την «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης», την εταιρεία στην οποία μεταβιβάστηκε το δίκτυο της πρώην «Μαρινόπουλος». Μια σαφέστερη εικόνα, βεβαίως, για τις επιδόσεις της εταιρείας «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης» και την επίδρασή της στα συνολικά αποτελέσματα του ομίλου θα υπάρχει στα αποτελέσματα για την οικονομική χρήση του 2017, καθώς από τον φετινό Μάρτιο ξεκίνησε πιο εντατικά η αναδιοργάνωση του δικτύου της «Μαρινόπουλος».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ισολογισμό της «Σκλαβενίτης» που δημοσιεύθηκε χθες, ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το 2016 σε 1,87 δισ. ευρώ έναντι 1,74 δισ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση 7,47%. Σημειώνεται ότι στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται, πέραν της μητρικής, τα αποτελέσματα της «Mart Cash & Carry» (πρώην Makro Hellas), της «Χαλκιαδάκης Α.Ε.», καθώς και της εταιρείας «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης», η οποία ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε το 2016 σε 1,39 δισ. ευρώ έναντι 1,30 δισ. ευρώ το 2015.

Θεαματική αύξηση της τάξεως του 32% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου, καθώς διαμορφώθηκαν σε 33,8 εκατ. ευρώ έναντι 25,63 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2015.

Αύξηση σημείωσε και το σύνολο των υποχρεώσεων του ομίλου, καθώς αυτές διαμορφώθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2016 σε 848 εκατ. ευρώ έναντι 812 εκατ. ευρώ, με περίπου 500 εκατ. ευρώ να αποτελούν τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές. Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων ανήλθαν σε 136,68 εκατ. ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 67,5 εκατ. ευρώ έναντι 72,55 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονταν στη λήξη της χρήσης σε 147,17 εκατ. ευρώ έναντι 113, 68 εκατ. ευρώ κατά τη λήξη της χρήσης του 2015.

Η μεγέθυνση του ομίλου είχε βεβαίως ως συνέπεια και την αύξηση του απασχολούμενου προσωπικού. Ετσι, στο τέλος του 2016 στον όμιλο απασχολούνταν 11.454 άτομα, 399 επιπλέον σε σύγκριση με το 2015.