ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Kέρδη 30 εκατ. για όμιλο Viohalco το α΄ εξάμηνο

kerdi-30-ekat-gia-omilo-viohalco-to-a-examino-2211947

Tα πρώτα ασφαλή δείγματα ανάπτυξης και παγίωσης της κερδοφορίας παρουσίασε ο όμιλος Viohalco το πρώτο εξάμηνο του 2017 εμφανίζοντας ενοποιημένα κέρδη ύψους 30 εκατ. ευρώ, έναντι 2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Ταυτόχρονα η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) αυξήθηκε κατά 45% στα 170 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017 έναντι 117 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016. Οπως εξηγεί η διοίκηση του ομίλου, «η θετική επίδοση επιτεύχθηκε παρά τη μέτρια παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στο περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες της Viohalco, λόγω του ανταγωνισμού στη βιομηχανία χάλυβα, των καθυστερήσεων και των μικρότερων όγκων των καλωδιακών έργων, καθώς και λόγω περαιτέρω καθυστερήσεων στα έργα σωλήνων χάλυβα παγκοσμίως, ως απόρροια των χαμηλών τιμών πετρελαίου και αερίου». Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε 1,836 δισ. ευρώ, δηλαδή ήταν αυξημένος κατά 21% έναντι 1,522 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016, ως επακόλουθο της αύξησης των τιμών μετάλλων και της αύξησης όγκων στους κλάδους αλουμινίου, χαλκού και χάλυβα. Αυτή η αύξηση επιτεύχθηκε παρά τη μειωμένη αξιοποίηση του εργοστασίου υποβρύχιων καλωδίων της Fulgor και των αλλαγών στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης σωλήνων χάλυβα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης συγκεκριμένων ενεργειακών έργων.

Ο δανεισμός των εταιρειών της Viohalco ανέρχεται σε 1,669 δισ. ευρώ και αποτελείται κατά 48% από μακροπρόθεσμα δάνεια και κατά 52% από βραχυπρόθεσμες διευκολύνσεις. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι κατά κύριο λόγο ανακυκλούμενες γραμμές πίστωσης. Αυτά αναθεωρούνται σε ετήσια βάση, με τις ημερομηνίες λήξης τους να είναι διασκορπισμένες σε όλο το έτος και συνήθως επανεγκρίνονται κατόπιν ελέγχου, ενώ αυξάνονται με βάση τις προϋπολογισμένες προβλέψεις.

Επίσης η διοίκηση της Viohalco έως το τέλος του 2017 θα προχωρήσει στη δημιουργία εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα (ΑΕΕΑΠ) προκειμένου να αξιοποιήσει το σημαντικό χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει στο εγχώριο real estate.