ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόταση εξαγοράς του ΙΑΣΩ General από τη CVC Capital Partner

Πρόταση εξαγοράς του ΙΑΣΩ General από τη CVC Capital Partner

Τη δεύτερη εξαγορά ελληνικού νοσοκομείου μέσα στους τελευταίους έξι μήνες δρομολογεί το επενδυτικό κεφάλαιο CVC Capital Partners, που εξειδικεύεται μεταξύ άλλων στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Η CVC έκανε πρόταση στη διοίκηση του νοσοκομείου ΙΑΣΩ για εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της γενικής κλινικής ΙΑΣΩ General στον Χολαργό, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες έγινε κατ’ αρχήν αποδεκτή. Η προσφορά έγινε μέσω της Hellenic Healthcare SARL, εταιρείας ειδικού σκοπού με έδρα το Λουξεμβούργο, συμφερόντων της CVC Capital και των εγχώριων εταίρων της – των κ. Βασίλη Θεοχαράκη και Δημήτρη Σπυρίδη.

Ακόμη μία μονάδα

Τον Απρίλιο η CVC προχώρησε στην εξαγορά πλειοψηφικής συμμετοχής στην «Περσεύς Υγειονομική Μέριμνα Α.Ε.», στην οποία ανήκει το νοσοκομείο Metropolitan, έναντι τιμήματος 80 εκατ. ευρώ. Η απόκτηση ακόμη μιας μονάδας στην Αττική εξυπηρετεί τους στόχους του επενδυτικού σχήματος για αντιπροσωπευτική γεωγραφική παρουσία στον νομό, αφενός με τη μονάδα του Metropolitan στα νότια προάστια και του ΙΑΣΩ General στα βόρεια. Η είσοδος της CVC Capital οφείλεται στο ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που συγκεντρώνει ο κλάδος της υγείας, η αγορά του οποίου αντιπροσωπεύει μια «πίτα» 1,4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της εταιρείας Στόχασις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Η συμφωνία προβλέπει τη διατήρηση της συνεργασίας της εταιρείας ΙΑΣΩ General με τη «Φιλοκτήτης», θυγατρική της εταιρείας ΙΑΣΩ στις υπηρεσίες αποκατάστασης. Η εισηγμένη εταιρεία «ΙΑΣΩ Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική – Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική – Διαγνωστικό, Θεραπευτικό & Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε.» στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της έχει εγγεγραμμένη την καθαρή αξία της συμμετοχής της στη θυγατρική της στον Χολαργό στα 56,071 εκατ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις της ανέρχονται περίπου στα 55 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 27,3 είναι τραπεζικός δανεισμός) και εμφανίζει στο πρώτο εξάμηνο καθαρά κέρδη 1,44 εκατ. έναντι ζημιών πέρυσι.

Ο όμιλος ΙΑΣΩ γνωστοποίησε στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές ότι έχει λάβει προσφορά από την εταιρεία Hellenic Healthcare για την πώληση ποσοστού 97,2% των μετοχών που κατέχει στη θυγατρική της ΙΑΣΩ General. Παράλληλα επιβεβαιώνει πως το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων επί τη βάσει της προσφοράς, η οποία τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης και των αποτελεσμάτων του νομικού και οικονομικού ελέγχου και άλλες συνήθεις αιρέσεις.

Η CVC αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οργανισμούς ιδιωτικών κεφαλαίων παγκοσμίως, με σημαντικές επενδύσεις στον χώρο της Υγείας και ειδικότερα στον τομέα των ιδιωτικών κλινικών στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια (μεταξύ άλλων στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία), ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανέρχονται σήμερα σε 88 δισ. δολάρια, παγκοσμίως. Σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος μέτοχος θα αναλάβει τον δανεισμό της γενικής κλινικής, ενισχύοντας παράλληλα τη ρευστότητα της εταιρείας, ενώ από την πλευρά του ο όμιλος ΙΑΣΩ, μέσω της μαιευτικής κλινικής που θα διατηρήσει, θα επικεντρωθεί στη βασική του δραστηριότητα.

Η αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς η υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας στρέφει τμήμα του πληθυσμού στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Μεγάλο μέρος αυτής της στροφής πραγματοποιείται μέσω των ασφαλιστικών εταιρειών, που αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος των εσόδων των ιδιωτικών κλινικών.

Την ίδια ώρα, η συνεχιζόμενη εφαρμογή των εκπτώσεων (clawback) και του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (rebate), σε συνδυασμό με την καθυστέρηση στην είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τις δυσκολίες χρηματοδότησης από τις τράπεζες, δημιουργεί προβλήματα στη ρευστότητα των επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας τις συνθήκες για την είσοδο διεθνών επενδυτών.