ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε 10 μήνες 14 εταιρείες άντλησαν ένα δισ. από το Χ.Α.

s25_xa-kefalaia_1410
xrimatistirioelink4--2

Σχεδόν 1 δισ. ευρώ έχουν αντλήσει, στους δέκα μήνες του 2017, συνολικά 14 εισηγμένες είτε μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά είτε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (stock option) είτε μέσω της έκδοσης ομολογιακών δανείων.

Πρόκειται για μία αξιοπρόσεκτη επίδοση για το ρηχό ελληνικό χρηματιστήριο, γεγονός που δείχνει και την επανενεργοποίηση αρκετών χιλιάδων επενδυτών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έδειχναν απροθυμία να αναλάβουν επενδυτικό ρίσκο αφενός λόγω της πολύχρονης κρίσης που εξαφάνισε το μεγαλύτερο ποσό των αποταμιεύσεών τους και αφετέρου διότι αναζητούν διέξοδο απέναντι στον έλεγχο διακίνησης κεφαλαίων (capital controls) όπου συμπληρώνονται ήδη 29 μήνες. Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι το μεγαλύτερο ποσό (616 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 64%) από το σύνολο των 963,364 εκατ. ευρώ που έχουν αντληθεί από την πλατφόρμα του Χ.Α., προέρχεται από την έκδοση εταιρικών ομολόγων, με πιο πρόσφατη έκδοση (14 Σεπτεμβρίου) από την MLS Πληροφορική που άντλησε 6 εκατ. ευρώ προκειμένου να υποστηρίξει τα επενδυτικά της προγράμματα.

Βέβαια το μεγάλο «αγκάθι» για την εγχώρια αγορά μετοχών παραμένει η αδυναμία της πλειονότητας των εισηγμένων να ζητήσουν κεφάλαια με μηδενικό κόστος από το ευρύ επενδυτικό κοινό. Αυτή η αρνητική εξέλιξη συμβαίνει για τους εξής λόγους: α) οι εταιρείες διστάζουν να ζητήσουν κεφάλαια από τους επενδυτές σε μια τέτοια χρονική περίοδο, καθώς οι περισσότερες επενδυτικές μερίδες είναι ανενεργές (δεν πραγματοποιούν ούτε μία πράξη κάθε μήνα), β) οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τα επενδυτικά τους προγράμματα λόγω του υπερδανεισμού και συνεπώς δεν αποφασίζουν να εκδώσουν νέο αριθμό μετοχών για να αντλήσουν μετρητά, γ) η άνοδος που παρατηρείται φέτος στο Χρηματιστήριο αφορά μία πολύ μικρή ομάδα μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης με υψηλό δείκτη εξωστρέφειας και δ) η κακή φήμη που είχαν αρκετές εταιρείες στο παρελθόν, οι οποίες δεν αξιοποίησαν τα κεφάλαια που άντλησαν για επενδύσεις, αλλά κατευθύνθηκαν στο εξωτερικό για τον πλουτισμό βασικών μετόχων ή ιδιοκτητών επιχειρήσεων που οδήγησαν αυτές τις εταιρείες στα πρόθυρα χρεοκοπίας και προκάλεσαν μεγάλο θυμό στο ευρύ επενδυτικό κοινό που έχει αποσύρει την εμπιστοσύνη του.

Από την άλλη πλευρά η αγορά των εταιρικών ομολόγων, που ξεκίνησε τον Μάιο του 2016, προσφέρει μια εναλλακτική λύση σε επενδυτές που είναι απογοητευμένοι από τις ζημίες των χαρτοφυλακίων τους, αφού τα επιτόκια που διαπραγματεύονται οι ομολογιακές εκδόσεις είναι πολύ υψηλά σε σύγκριση με τις τραπεζικές αποδόσεις. Βέβαια, πάντα οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ποτέ αυτές οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες, καθώς πολλά αρνητικά γεγονότα μπορούν να συμβούν σε μία εταιρεία και να ανατρέψουν τη θετική πορεία της.

Ετσι, για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια παρατηρήθηκε μεγάλη κινητικότητα από τους επενδυτές, που υπερκάλυψαν όλες τις ομολογιακές εκδόσεις.

Τα καλά νέα για τους επενδυτές, όπως αποκάλυψαν και οι περισσότερες φετινές ετήσιες γενικές συνελεύσεις των εισηγμένων, το 2016 οι εταιρείες –για τα αποτελέσματα της χρήσης του 2015– απέδωσαν προς τους μετόχους τους χρηματικές διανομές συνολικού ύψους 1,010 δισ. ευρώ, που κατανέμονται στις εξής κατηγορίες:

• Μερίσματα ύψους 680 εκατ. ευρώ.

• Προμερίσματα ύψους 78 εκατ. ευρώ.

• Διανομές αποθεματικών ύψους 219 εκατ. ευρώ.

• Επιστροφές κεφαλαίων ύψους 33 εκατ. ευρώ.