ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΒ: «Κλειδί» για την ανάκαμψη η βελτίωση υποδομών σε ΒΙΠΕ, ενέργεια, λιμάνια

ΣΕΒ: «Κλειδί» για την ανάκαμψη η βελτίωση υποδομών σε ΒΙΠΕ, ενέργεια, λιμάνια

Την ανάγκη εξομάλυνσης των συνθηκών λειτουργίας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των υποδομών των υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών, υπογραμμίζει ο ΣΕΒ για την ενίσχυση της βιομηχανίας στην περιφέρεια.

Οπως σημειώνεται στο εβδομαδιαίο δελτίο, η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στη Στερεά Ελλάδα και στη Δυτική Θεσσαλία, η αναβάθμιση του ρόλου των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών (δημιουργία γερανών και ντεπό για την αποθήκευση κοντέινερ), η ολοκλήρωση των οδικών αξόνων και η δημιουργία εμπορευματικού κέντρου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του λιμένα Βόλου και τη διασύνδεσή του με το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου και το λιμάνι Αλμυρού αποτελούν αναγκαίες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της βιομηχανίας.

H μεταποίηση συμβάλλει στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε ποσοστό περίπου 13,26%, ενώ συνυπολογίζοντας τους κλάδους της ενέργειας, της διαχείρισης αποβλήτων και των ορυχείων, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 15,8% (στοιχεία 2014). Το 2015 συνολικά 217 θεσσαλικές επιχειρήσεις παρήγαγαν βιομηχανικά προϊόντα αξίας 2 δισ. ευρώ, συμμετέχοντας σε ποσοστό 5,6% επί της συνολικής αξίας των πωληθέντων βιομηχανικών προϊόντων της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2008, στην έναρξη της κρίσης, στη Θεσσαλία υπήρχαν 61 μονάδες παραγωγής τροφίμων, από τις οποίες παρήχθησαν πωληθέντα προϊόντα συνολικής αξίας 586 εκατ. ευρώ, συνεισφέροντας το 9,17% της αξίας των πωλήσεων του κλάδου σε επίπεδο χώρας. Επειτα από 7 χρόνια κρίσης, το έτος 2015, οι μονάδες είχαν αυξηθεί σε 113 και παρήγαγαν προϊόντα συνολικής αξίας 1,014 δισ. ευρώ, συμμετέχοντας κατά 52,51% στην αξία πωληθέντων βιομηχανικών προϊόντων της περιφέρειας και σχεδόν κατά 13% στις συνολικές πωλήσεις του κλάδου σε επίπεδο χώρας. Ακολουθούν ο κλάδος της παραγωγής βασικών μετάλλων με ποσό 387,5 εκατ. ευρώ, συμμετέχοντας με 11,5% στο σύνολο της παραγωγής του κλάδου στη χώρα, η παραγωγή χημικών ουσιών με 138 εκατ. ευρώ κ.λπ.

Ο δε κλάδος των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, το 2015, συμμετέχει κατά 17,42% στη συνολική αξία πωλήσεων του κλάδου, σε επίπεδο χώρας.

Οι εξαγωγές της Θεσσαλίας το έτος 2016 συμμετέχουν σε ποσοστό 4,8% στις εθνικές εξαγωγές. Την ίδια χρονιά, η αύξηση της αξίας των εξαγωγών σε σχέση με το 2015 ανήλθε σε 10% και η αύξηση του εμπορικού της ισοζυγίου σε 10,5%. Στην πρωτοπορία των εξαγωγών βρίσκεται ο κλάδος των τροφίμων, καθώς για το 2016 αφορά το 49,16% των θεσσαλικών εξαγωγών.

Ακολουθούν ο κλάδος των μετάλλων και των μεταλλικών προϊόντων από σίδηρο, χυτοσίδηρο, χάλυβα και αργίλιο, με ποσοστό 19%, ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης με ποσοστό 12,5%, τα χημικά και τα πλαστικά με ποσοστό 6,9% κ.λπ., με τον κύριο όγκο των εξαγωγών να κατευθύνεται κατά 2/3 προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.