ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μόνον οκτώ εισηγμένες διανέμουν κάθε χρόνο μέρισμα από το 2008 έως το 2016

Μόνον οκτώ εισηγμένες διανέμουν κάθε χρόνο μέρισμα από το 2008 έως το 2016

Μόνον οκτώ εισηγμένες στη διάρκεια των εννέα ετών (2008-2016) που η χώρα παραμένει υπό καθεστώς μνημονίων καταφέρνουν να διανέμουν μέρισμα στους μετόχους τους. Οι πέντε εταιρείες προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και οι υπόλοιπες τρεις ανήκουν στην κατηγορία των εταιρειών που ελέγχονται μετοχικά από το ελληνικό Δημόσιο. Πρόκειται για τις εισηγμένες Motor Oil, Καρέλιας, Μέτκα, ΟΠΑΠ και Τέρνα Ενεργειακή. Οι τρεις εισηγμένες εταιρείες-ΔΕΚΟ είναι οι ΟΛΘ, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.

Οι παραπάνω οκτώ εισηγμένες που μοιράζουν μέρισμα όλα αυτά τα χρόνια κατέχουν ένα αξιοζήλευτο ρεκόρ, αν αναλογιστούμε ότι αποτελούν μειοψηφία στο Χ.Α. γιατί εκπροσωπούν το 4% επί του συνόλου των εισηγμένων και γιατί συγκαταλέγονται σε μια κλειστή ομάδα που παρέμεινε κερδοφόρος καθ’ όλη την προηγούμενη οκταετία, έχοντας αφήσει πίσω την πολύχρονη κρίση, καθώς ήδη, και με βάση τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2017, βελτιώνουν ικανοποιητικά την τελική γραμμή των αποτελεσμάτων τους.

Βέβαια, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ειδικά για τις τρεις εισηγμένες που ελέγχονται από το ελληνικό Δημόσιο, η ετήσια διανομή μερίσματος σε όλη τη διάρκεια της πολύχρονης κρίσης υπαγορεύεται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, προκειμένου το ελληνικό Δημόσιο να εισπράξει κεφάλαια για να καλύψει ανάγκες του προϋπολογισμού.

Επίσης, εταιρείες που έχουν μοιράσει χρήματα στους μετόχους τους τα περισσότερα χρόνια της περιόδου 2008-2016 είναι τα Ελληνικά Χρηματιστήρια, η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν (δεν διένειμε την περίοδο 2012-2013), τα Ελληνικά Πετρέλαια (δεν διένειμαν τη διετία 2015-2016), ο ΟΛΠ (δεν διένειμε το 2010), η Jumbo (δεν διένειμε το 2013), η Grivalia (δεν διένειμε μια χρονιά μέρισμα επειδή απαγορευόταν από το θεσμικό πλαίσιο), αλλά και τίτλοι χαμηλότερης κεφαλαιοποίησης όπως η εταιρεία πληροφορικής Πλαίσιο Computer και η εταιρεία τροφίμων Κανάκης. Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις Motor Oil, η καπνοβιομηχανία Καρέλιας και η Μέτκα (που έχει απορροφηθεί από τη μητρική Μυτιληναίος) όχι μόνο διανέμουν κάθε χρόνο μέρισμα αλλά και βελτιώνουν συνεχώς τα οικονομικά τους αποτελέσματα, με συνέπεια να αποδίδουν και υψηλότερους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές προς το κράτος. Για την παρελθούσα χρήση, οι εισηγμένες απέδωσαν προς τους μετόχους τους χρηματικές διανομές 1,010 δισ. ευρώ, που κατανέμονται στις εξής κατηγορίες: α) μερίσματα 680 εκατ. ευρώ, β) προμερίσματα 78 εκατ. ευρώ, γ) διανομές αποθεματικών 219 εκατ. ευρώ και δ) επιστροφές κεφαλαίων 33 εκατ. ευρώ.

Η φετινή χρονιά, όπως εξελίσσεται, είναι ξεχωριστή για τη συμπεριφορά των εισηγμένων –αφού βελτιώθηκε αισθητά η κερδοφορία τους– ενώ ήδη από το 2014 άρχισαν να αφήνουν πίσω τους τα αρνητικά τρίμηνα εξαιτίας της πολυετούς κρίσης. Οπως εξήγησαν οι διοικήσεις των εισηγμένων στις συνελεύσεις του περασμένου Ιουνίου, επέλεξαν για τα αποτελέσματα της παρελθούσης χρήσης να επιστρέψουν κεφάλαιο προς τους μετόχους μέσω καταβολής μετρητών, αφού έχει ήδη φορολογηθεί αρχικά στην πηγή του, δηλαδή στην κερδοφορία της επιχείρησης. Πάντως, αρκετές εταιρείες παρουσιάστηκαν συγκρατημένες ως προς το να διανείμουν μέρισμα ή να επιστρέψουν κεφάλαιο προς τους μετόχους και προτίμησαν να διακρατήσουν ρευστότητα έως ότου η χώρα μας αλλάξει σελίδα. Υποσχέθηκαν ότι εφόσον ολοκληρωθεί ομαλά η φετινή χρονιά, το 2018 θα είναι αρκετά πιο γενναιόδωρες όσον αφορά την καταβολή υψηλότερων μερισμάτων.

Να συμπληρώσουμε ότι το 2015 (για τα αποτελέσματα της χρήσης 2014) οι συνολικές χρηματικές διανομές των εισηγμένων ανήλθαν στα 851 εκατ. ευρώ και κατανέμονται ως εξής: α) μερίσματα 590 εκατ. ευρώ, β) προμερίσματα 78 εκατ. ευρώ, γ) διανομές αποθεματικών 31 εκατ. ευρώ και δ) επιστροφές κεφαλαίων 69 εκατ. ευρώ.

Επίσης, το 2014 οι εισηγμένες κατέβαλαν χρηματικές διανομές 582 εκατ. ευρώ και το 2013 το αντίστοιχο ποσό είχε διαμορφωθεί λίγο πάνω από τα 500 εκατ. ευρώ. Το 2013 είχαν μοιράσει μετρητά στους μετόχους τους 38 εταιρείες, το 2014 και το 2015 είχαν μοιράσει μετρητά 47 εταιρείες και το 2016 46 εταιρείες.