ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από πιστωτές, βασικοί μέτοχοι στις επιχειρήσεις

Από πιστωτές, βασικοί μέτοχοι στις επιχειρήσεις

Από πιστωτές γίνονται βασικοί μέτοχοι οι ελληνικές τράπεζες σε εισηγμένες που εμφανίζουν υψηλό δανεισμό και απαιτείται αναδιάρθρωση για να επανέλθουν σε βιώσιμη τροχιά. Η χθεσινή κίνηση των πιστωτριών τραπεζών να καταστούν βασικοί μέτοχοι της Forthnet αποκτώντας ποσοστό κοντά στην καταστατική μειοψηφία (33,3%) έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αποφάσεων που θα πυκνώσουν το επόμενο διάστημα για όσες εισηγμένες εξαρτώνται άμεσα από τις πιστωτικές γραμμές των τραπεζών.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για μια ομάδα εισηγμένων, κυρίως της μικρής κεφαλαιοποίησης, που αφενός κρίθηκαν βιώσιμες από τις τράπεζες, αν και μεταφέρουν βαρύ φορτίο δανεισμού, αφετέρου όμως θα πρέπει να τηρήσουν με θρησκευτική ευλάβεια το πρόγραμμα εξυγίανσης που προτείνουν οι τράπεζες έτσι ώστε να μπορέσουν να ανακάμψουν. Τα κριτήρια που έχουν επιλέξει οι πιστώτριες τράπεζες για να διασώσουν τις εταιρείες είναι τα εξής: α) Η επάνοδος και διατήρηση θετικής λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), που δείχνει ότι μια εταιρεία μπορεί να καταστεί βιώσιμη μετά την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, β) ο σταθερός κύκλος εργασιών που θα μπορεί να καλύπτει τις τραπεζικές υποχρεώσεις μέσω των ταμειακών ροών που προκύπτουν από την πώληση των προϊόντων και γ) η προοπτική ανάπτυξης της εταιρείας στον κλάδο όπου δραστηριοποιείται, καθώς αρκετές από τις εταιρείες που θα παρουσιάσουμε, στο παρελθόν και πριν από την έλευση της κρίσης, υπήρξαν από τους πρωταγωνιστές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εισηγμένης που κρίθηκε βιώσιμη αλλά μέσα από ένα αυστηρό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης είναι η οινοποιητική εταιρεία «Ι. Μπουτάρης και Υιός Α.Ε.». Η συμφωνία εξυγίανσης δεν προβλέπει διαγραφή χρεών, αλλά ρύθμισή τους, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και πώληση θυγατρικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως προβλέπει το σχέδιο εξυγίανσης, οι αμοιβές των μελών της οικογένειας Μπουτάρη που συμμετέχουν στο Δ.Σ. της εισηγμένης θα μειωθούν κατά 15% το 2017 και κατά 20% το 2018, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Δύσκολη εξίσωση αλλά με διάθεση να εξευρεθεί λύση αποτελεί η περίπτωση της Euromedica, με τις συζητήσεις με τις τράπεζες να έχουν εισέλθει στον τρίτο χρόνο. Oι τράπεζες επιρρίπτουν ευθύνες στους μετόχους πως δεν έχουν στηρίξει με κεφάλαια την εταιρεία και η διοίκηση μιλάει για επαφές με ξένους επενδυτές, οι οποίοι όμως ακόμη δεν έχουν εμφανιστεί. Oι τράπεζες εμφανίζονται, πάντως, θετικές να δεχθούν λύση με πώληση μέρους της ακίνητης περιουσίας του ομίλου παράλληλα με την είσοδο στρατηγικού επενδυτή.

Ο όμιλος Altec έχει αποφασιστεί να μπει σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Στη Sato επιχειρείται ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, ενώ η τύχη του ποσοστού της ακτοπλοϊκής εταιρείας ΑΝΕΚ θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των οικονομικών της μεγεθών σε συνδυασμό με την πτώση της τιμής του πετρελαίου. Ο όμιλος Αλφα Γκρίσιν έχει κάνει μια πρώτη συμφωνία με τις τράπεζες για ρύθμιση οφειλών, όμως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Σε αναζήτηση βιώσιμης λύσης με τις τράπεζες βρίσκεται και ο Bαράγκης, ο οποίος ταυτόχρονα έχει αφήσει ανοικτό «παράθυρο» και για την έλευση επενδυτή. Ο όμιλος της Eλληνικής Yφαντουργίας της οικογένειας Aκκά δίνει μάχη για την επιβίωσή του, με τους βασικούς μετόχους και τις τράπεζες να προσπαθούν να οριστικοποιήσουν το πλαίσιο αναχρηματοδότησης της θυγατρικής «Kλωστήρια Kιλκίς».