ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 123,1 εκατ. τα κέρδη του ομίλου Μυτιληναίου το 9μηνο

Στα 123,1 εκατ. τα κέρδη του ομίλου Μυτιληναίου το 9μηνο

Ισχυρή άνοδο της κερδοφορίας εμφάνισε ο όμιλος Μυτιληναίου το εννεάμηνο του 2017. Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση της περιόδου Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2017, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εκτινάχθηκαν στα 123,1 εκατ. ευρώ, έναντι 16,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, καταγράφοντας αύξηση 641,566%.

Οπως σημειώνει ο όμιλος σε σχετική ανακοίνωση, τα ανωτέρω αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2017 έχουν ωφεληθεί με το ποσό της αποζημίωσης που επιδίκασε το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο για την υπόθεση της σερβικής εταιρείας RTB BOR.

Ειδικότερα, η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου ωφελήθηκε κατά 21,0 εκατ., ενώ, συνυπολογιζομένων και των επιδικασθέντων τόκων, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ωφελήθηκαν τελικά κατά 27,9 εκατ. Επίσης, τόσο το EBITDA όσο και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για το εννεάμηνο του 2017 έχουν επηρεαστεί αρνητικά από συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης απαιτήσεων ποσού 13,9 εκατ. που αφορούν ενεργειακό έργο ισχύος 250MW της εταιρείας στην Γκάνα. Παράλληλα, ο όμιλος πέτυχε και σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών του. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,120 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 23,9% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2016.

Στον κλάδο της μεταλλουργίας, ο όμιλος πέτυχε υψηλή κερδοφορία που ήταν κυρίως αποτέλεσμα της δραστικής μείωσης του κόστους που έχει επιτευχθεί μέσω των συνεχιζόμενων προγραμμάτων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, καθώς επίσης και της αύξησης των τιμών της αλουμίνας και του αλουμινίου. Στις αρχές Νοεμβρίου οι τιμές της αλουμίνας σημειώνουν σημαντική άνοδο της τάξης του 50% σε σχέση με τις τιμές στα τέλη του α΄ εξαμήνου 2017 ξεπερνώντας τα 450 αμερικανικά δολάρια ο τόνος, οδηγώντας σε αύξηση και τις τιμές του αλουμινίου στο αγγλικό χρηματιστήριο εμπορευμάτων (LME) κατά 14%, στα 2,185 δολάρια ο τόνος. Η αύξηση αυτή σχετίζεται με το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της παραγωγής της Κίνας, που προβλέπει την περικοπή κατά 30% της παραγωγής των χυτηρίων αλουμινίου και των διυλιστηρίων αλουμίνας κατά τη χειμερινή περίοδο και εκτιμάται ότι θα επηρεάσει θετικά τα επίπεδα τιμών και το 2018. Στον τομέα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ο όμιλος Μυτιληναίου συνέχισε να ενισχύει σημαντικά την παρουσία του τόσο στην χονδρική όσο και στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία κατέλαβε την 1η θέση ανάμεσα στους ιδιώτες προμηθευτές με ποσοστό 3,86%, το οποίο είναι αυξημένο κατά 30,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.