ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτίωση μεγεθών και ρευστότητας για τη Eurobank το γ΄ τρίμηνο

Βελτίωση μεγεθών και ρευστότητας για τη Eurobank το γ΄ τρίμηνο

Βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα του ομίλου Eurobank το γ΄ τρίμηνο με ενίσχυση λειτουργικών μεγεθών και ρευστότητας, μείωση των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων (NPEs) και ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης. Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία, η τράπεζα παρέμεινε σε θετική τροχιά το εννεάμηνο, ωστόσο το γ΄ τρίμηνο επιβαρύνθηκε με έκτακτες ζημίες από την πώληση θυγατρικών.

Αναλυτικότερα, το γ΄ τρίμηνο έκλεισε με κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 61 εκατ. ευρώ, όμως αν συνυπολογιστούν έκτακτα αποτελέσματα και ζημίες από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν κυρίως την Bancpost στη Ρουμανία, το τρίμηνο έκλεισε με ζημία ύψους 15 εκατ. ευρώ. Σε ενοποιημένο επίπεδο η Eurobank για το εννεάμηνο παρουσίασε κέρδη ύψους 61 εκατ.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 2,4% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο και κατά 7,9% σε ετήσια βάση, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 2% (ετήσια βάση). Στο κρίσιμο μέτωπο των κόκκινων δανείων, τα νέα NPEs ήταν αρνητικά κατά 111 εκατ. ευρώ, για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο ενώ ο δείκτης NPEs διαμορφώθηκε στο 44,7% έναντι 45,1% που ήταν στο τέλος Ιουνίου. Το υπόλοιπο των NPEs μειώθηκε κατά 400 εκατ. στο γ΄ τρίμηνο ενώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016 η μείωση φτάνει το 1 δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μειώθηκαν κατά 69% έναντι του β΄ τριμήνου και διαμορφώθηκαν στα 26 εκατ. Σημειώνεται ότι ολοκληρώθηκε η πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,5 δισ., εκ των οποίων τα 600 εκατ. ευρώ εμφανίζονται στον ισολογισμό, συναλλαγή που θα αποτυπωθεί στα μεγέθη του τέταρτου τριμήνου. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 700 εκατ. το γ΄ τρίμηνο ενώ από την αρχή του έτους ενισχύονται κατά 1 δισ. ευρώ. Η χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA μειώθηκε στα 9 δισ. από 11,2 δισ. που ήταν τον Ιούνιο ενώ σήμερα έχει συρρικνωθεί ακόμα περισσότερο στα 7,5 δισ. ευρώ. Τέλος, η τράπεζα ολοκλήρωσε την έκδοση καλυμμένων ομολόγων ύψους 500 εκατ. ευρώ, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στις αγορές από το 2014.

Ο πρόεδρος της τράπεζας, Νικόλαος Καραμούζης, σημείωσε: «Η προοπτική θετικών ρυθμών ανάπτυξης, η βελτιούμενη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, η ομαλή ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης και η διαφαινόμενη επίτευξη των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα για το 2017 αποτελούν τους καταλύτες διαμόρφωσης θετικότερων προσδοκιών. Οι θετικές κρίσεις που διατυπώνονται από σειρά σημαντικών διεθνών παραγόντων για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας επιβεβαιώνουν ότι έχει ξεκινήσει η σταδιακή αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας της χώρας, εξέλιξη που πρέπει να αξιοποιηθεί». Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, τόνισε: «Προτεραιότητα για το β΄ εξάμηνο του 2017 αποτελεί η συνεπής και εντός χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού μας.

Στο πλαίσιο αυτό σημαντικά ορόσημα έχουν ολοκληρωθεί ή βαίνουν προς υλοποίηση. Ηδη βρισκόμαστε στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων για την πώληση της ρουμανικής θυγατρικής μας Bancpost, τελευταία από τις δεσμεύσεις του επιχειρησιακού σχεδίου που είχε συμφωνηθεί με τις ρυθμιστικές αρχές. Με την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών και την έκδοση ομολόγων Tier II υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, που προσμετρώνται στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια, καλύπτονται οι εποπτικές απαιτήσεις, όπως θα ισχύσουν από το νέο έτος. Παράλληλα, μηδενίσαμε τη χρήση εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ, κλείνοντας τον κύκλο της στήριξης από το Δημόσιο. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το 2017 θα είναι έτος επίτευξης όλων των λειτουργικών και στρατηγικών στόχων της τραπέζης».