ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση μισθωμάτων 2,5 εκατ. αναμένει το 2018 η Grivalia

Αύξηση μισθωμάτων 2,5 εκατ. αναμένει το 2018 η Grivalia

Επιπλέον έσοδα 2,5 εκατ. ευρώ αναμένεται να εξασφαλίσει το 2018 η Grivalia Properties από τη σύναψη νέων μισθωτηρίων συμβολαίων έως το τέλος του 2017. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης προβλέπεται η εκμίσθωση συνολικά 25.000 τ.μ. χώρων γραφείων, που αντιστοιχούν στο 70% των κενών επιφανειών που διαθέτει η εταιρεία στο χαρτοφυλάκιό της. Επιπλέον, σημαντικό μέρος των νέων αυτών συμβολαίων πραγματοποιείται σε τιμές ενοικίασης πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς, μεγιστοποιώντας το οικονομικό όφελος. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στη θετική ανταπόκριση που έχει μεταξύ των υποψήφιων μισθωτών το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης που υλοποίησε σε σειρά κτιρίων γραφείων της η Grivalia Properties.

Για παράδειγμα, μεταξύ των ακινήτων όπου αναμένεται να εγκατασταθούν νέοι μισθωτές είναι το Green Plaza στο Μαρούσι, ένα ακίνητο που πλέον εξασφαλίζει πάνω από 50% εξοικονόμηση σε ό,τι αφορά τις απαιτούμενες δαπάνες για ενέργεια σε σχέση με ένα συμβατικό κτίριο γραφείων. Το γεγονός αυτό έχει ενισχύσει τη ζήτηση και οι μισθωτές είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν και μεγαλύτερο ποσό για την ενοικίαση, καθώς γνωρίζουν ότι θα έχουν λιγότερα λειτουργικά έξοδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Green Plaza αναμένεται να αποφέρει υψηλότερα ετήσια έσοδα από μισθώματα το 2018 απ’ ό,τι το 2009, δηλαδή πριν ξεσπάσει η οικονομική κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται και το ενδεχόμενο το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης να επεκταθεί και σε άλλα κτίρια του ομίλου, αρχής γενομένης από το νέο έτος.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια του φετινού εννεαμήνου, η Grivalia Properties κατέγραψε αύξηση των καθαρών κερδών της κατά 87% σε 35,5 εκατ. ευρώ, από 19 εκατ. κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα έσοδα από μισθώματα αυξήθηκαν κατά 5% σε 48,1 εκατ., ενώ τα κέρδη από την αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα στην εύλογη αξία διαμορφώθηκαν σε 6,1 εκατ., έναντι ζημιών 11,7 εκατ. Από τα 6,1 εκατ. κέρδους, τα 4,5 εκατ. οφείλονται στη βελτίωση των αξιών των υφιστάμενων ακινήτων του χαρτοφυλακίου, με τα υπόλοιπα 1,6 εκατ. να αποδίδονται στην απόκτηση νέων επενδυτικών ακινήτων.