ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανοδος 72,8% στα κέρδη της Εθνικής Ασφαλιστικής

Ανοδος 72,8% στα κέρδη της Εθνικής Ασφαλιστικής

Αύξηση της κερδοφορίας της κατά 85,9% παρουσίασε το 9μηνο του 2017 η Εθνική Ασφαλιστική, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 65,7 εκατ. έναντι 35,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 48,4 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 72,8%, έναντι 28 εκατ. το 2016. Τα συνολικά ασφάλιστρα ανήλθαν σε 449,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική άνοδο κατά 12,1%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2016. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην επιτυχημένη διάθεση του νέου προϊόντος ζωής εφάπαξ ασφαλίστρου «Εθνική Εφάπαξ +», του οποίου η παραγωγή άγγιξε τα 68,2 εκατ., υπερβαίνοντας τον στόχο των 60 εκατ. που είχε τεθεί, ενώ κατά 6,1 εκατ. ευρώ συνέβαλε η ενσωμάτωση των εργασιών της International Life.

Αναλυτικότερα, τα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής αυξήθηκαν κατά 19,7% και ανήλθαν σε 327,9 εκατ., έναντι 273,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, ενώ, σε ό,τι αφορά τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων, τα ασφάλιστρα διαμορφώθηκαν στα 121,1 εκατ. ευρώ, έναντι 126,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016, μειωμένα κατά 4,4%, κυρίως λόγω του κλάδου πυρός και του κλάδου γενικής αστικής ευθύνης. Η εταιρεία αύξησε κατά 4% τις εργασίες της στον κλάδο του αυτοκινήτου και τα ασφάλιστρα του κλάδου διαμορφώθηκαν στα 56,1 εκατ. ευρώ έναντι 54 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η τάση αυτή σηματοδοτεί, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, την επαναφορά του κλάδου σε δυναμική πορεία ως αποτέλεσμα της ανταγωνιστικότερης τιμολόγησης και των επιτυχημένων προσπαθειών των δικτύων παραγωγής της εταιρείας.

Η αύξηση της παραγωγής ήταν το επιστέγασμα της συστηματικής προσπάθειας και των επιτυχημένων ενεργειών των δικτύων παραγωγής της εταιρείας, με το δίκτυο bancassurance να επιτυγχάνει αύξηση των ασφαλίστρων κατά 43,4%, στα 127,5 εκατ. ευρώ, έναντι 88,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016, λόγω της διάθεσης του προϊόντος «Εθνική Εφάπαξ». Η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής επικέντρωσε τις προσπάθειές της στην περαιτέρω βελτίωση του δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας, ο οποίος, χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων, ανήλθε στο τέλος του εννεαμήνου στο 142% έναντι 93% το εννεάμηνο του 2016. Η ιδιαίτερα θετική αυτή εξέλιξη προήλθε από την ενίσχυση των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας κατά 24,6%. Με τη χρήση μεταβατικών μέτρων και προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας, ο δείκτης φερεγγυότητας ΙΙ ανήλθε σε 217% έναντι 170% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.