ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δυσλειτουργίες στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού

Δυσλειτουργίες στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού

Επιχείρηση με 100 προμηθευτές και 200 εργαζομένους η οποία έχει οφειλές στην τράπεζα, στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία χρειάζεται τουλάχιστον μία εβδομάδα μόνο για να καταχωρίσει στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων τις οφειλές προς κάθε έναν από τους παραπάνω που αποτελούν τους πιστωτές της. Και αυτό μόνο στην περίπτωση που έχει κάνει «έξυπνη» χρήση του χρόνου αναμονής.

Ο λόγος; Μόνο για την αποστολή από τη βάση δεδομένων της «Τειρεσίας» των οφειλών προς τις τράπεζες απαιτούνται επτά ημέρες από τη στιγμή που αυτά θα ζητηθούν κατά τη συμπλήρωση της αίτησης στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού. Αυτή βεβαίως την εβδομάδα ο οφειλέτης μπορεί να την αξιοποιήσει για να καταχωρίζει κάθε ημέρα τα στοιχεία των υπόλοιπων πιστωτών του. Κι αυτό διότι η πλατφόρμα είναι έτσι φτιαγμένη ώστε ο κάθε αιτών να μπορεί να καταχωρίζει κάθε ημέρα μόλις έως 50 διαφορετικά ΑΦΜ.

Αυτός, και όχι μόνο, είναι ο λόγος που ο ρυθμός υποβολής των αιτήσεων παραμένει ακόμη εξαιρετικά χαμηλός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες από στελέχη της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) σε σεμινάριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Συμβούλων Μάνατζμεντ, την περίοδο από 3 Αυγούστου έως 17 Νοεμβρίου 2017 από τις 1.663 αιτήσεις που πληρούσαν τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας, έχουν προχωρήσει στο στάδιο της διαπραγμάτευσης 283. Σε προχωρημένο στάδιο διαπραγμάτευσης βρίσκονται μόλις 24, ενώ 99 αιτήσεις παραπέμφθηκαν σε διμερή διαπραγμάτευση, χωρίς δηλαδή την παρουσία συντονιστή, καθώς ένας πιστωτής είχε πάνω από το 85% των απαιτήσεων. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν έχει επέλθει ακόμη εξωδικαστικός συμβιβασμός, ενώ σε 5 περιπτώσεις διμερούς διαπραγμάτευσης η διαδικασία ολοκληρώθηκε ανεπιτυχώς.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα μόνο οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία αποστέλλονται αυτομάτως από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), ενώ προσεχώς θα ξεκινήσει η «αυτόματη» (στην πραγματικότητα θα απαιτούνται 2-3 ημέρες) αποστολή από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων των οφειλών της επιχείρησης προς το Δημόσιο. Εντοπίστηκαν, ωστόσο, περιπτώσεις που οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία δεν είχαν καταχωρισθεί στη βάση δεδομένων του ΚΕΑΟ.

Το γεγονός ότι ημερησίως στο πλαίσιο μιας αίτησης επιτρέπεται η καταχώριση περιορισμένου αριθμού ΑΦΜ αποτελεί μία μόνο από τις δυσλειτουργίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, που υπάρχουν συνοφειλέτες αυτομάτως αποστέλλονται μόνο τα στοιχεία για τις οφειλές προς τις τράπεζες, ενώ αυτά που αφορούν τα χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία και Δημόσιο καταχωρίζονται χειροκίνητα. Αυτό, βεβαίως, όταν δηλώνονται οι συνοφειλέτες, καθώς το συνηθέστερο πρόβλημα που εντοπίζεται στις αιτήσεις, σύμφωνα με τα στελέχη της ΕΓΔΙΧ, είναι ότι οι περισσότεροι οφειλέτες ξεχνούν τους συνοφειλέτες. Επιπλέον, εάν περάσουν 30 ημέρες από την αποστολή των στοιχείων, π.χ. από το ΚΕΑΟ ή από τις τράπεζες, αλλά δεν έχει ακόμη υποβληθεί οριστικά η αίτηση, τότε πρέπει ο οφειλέτης να τα ζητήσει εκ νέου. Κι αυτό διότι θεωρείται ότι μπορεί να έχει υπάρξει μεταβολή της κατάστασης.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, μόνο ο συντονιστής μπορεί να την «ξεκλειδώσει», αλλά και πάλι δεν επιτρέπεται η αλλαγή των στοιχείων παρά μόνο η επισύναψη πρόσθετου αρχείου.