ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο fund Farallon δάνεια 200 εκατ. της Euromedica

sto-fund-farallon-daneia-200-ekat-tis-euromedica-2221452

Στη μεταβίβαση στο επενδυτικό fund Farallon Capital δανείων της Euromedica συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ προχωρούν οι τράπεζες Alpha Bank, Εθνική και Eurobank. Η συμφωνία έγινε στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων της Euromedica, οι τραπεζικές υποχρεώσεις της οποίας, με βάση τα στοιχεία του 6μήνου, ανέρχονται σε 417 εκατ. ευρώ και μεγάλο μέρος εξ αυτών έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Εκτός συμφωνίας είναι οι οφειλές που έχει η Euromedica στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία να σημειωθεί ότι είχε αποστασιοποιηθεί από τη διαγωνιστική διαδικασία που προκήρυξαν οι τράπεζες για τα δάνεια της Εuromedica, παρά το γεγονός ότι αποτελεί βασικό πιστωτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσφορά της Farallon, η οποία ελέγχει ήδη ποσοστό 8,3% στην Euromedica, ήταν η μοναδική που κατατέθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού, τον οποίο έτρεξε η Deutsche Bank.

Μετά τη συμφωνία, το επενδυτικό fund Farallon ενισχύει την παρουσία του στο μετοχικό κεφάλαιο της Euromedica από την οποία είχε αποεπενδύσει στο παρελθόν εγγράφοντας σημαντικές ζημίες. Να σημειωθεί ότι σήμερα η Farallon Capital Management ελέγχει το 8,3% από 16,5% στο παρελθόν και παίρνει ουσιαστικά εκ νέου θέση στις εξελίξεις στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει τη μεταβίβαση ανεξασφάλιστων δανείων, αλλά και ενυπόθηκων απαιτήσεων που έχουν οι τρεις τράπεζες από την Euromerica σε εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV), η οποία ελέγχεται από τη Farallon έναντι τιμήματος που διαμορφώνεται μεσοσταθμικά στο 17%. Με τον τρόπο αυτόν, η Farallon αναδεικνύεται σε έναν από τους μεγαλύτερους πιστωτές, αποκτώντας εξασφαλίσεις επί των περιουσιακών στοιχείων της Euromedica, μεταξύ των οποίων πάγια, μετοχές σε θυγατρικές, συμμετοχές σε ΙΑΣΩ και κέντρα αποκατάστασης, ενώ θα κατέχει και ποσοστό άνω του 50% του κοινοπρακτικού δανείου.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τα στοιχεία του εξαμήνου, οι υποχρεώσεις της Euromedica προς τρίτους –δηλαδή εκτός των τραπεζών– ανέρχονται σε 213 εκατ. ευρώ, οι απαιτήσεις της σε 81 εκατ. ευρώ, ενώ ο όμιλος εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση, επί σειρά ετών. Μεγάλο μέρος των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου, όπως θυγατρικές, συμμετοχές, ακίνητα και απαιτήσεις έναντι κυρίως του Δημοσίου, είναι ενεχυριασμένο έναντι αυτών των απαιτήσεων.