ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προσωρινή αφαίρεση άδειας από Guardian Trust ΑΧΕΠΕΥ

prosorini-afairesi-adeias-apo-guardian-trust-achepey-2222892

Σε νέα περιδίνηση εισήλθε ο κλάδος των ελληνικών χρηματιστηριακών εταιρειών, μετά την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της Guardian Trust ΑΧΕΠΕΥ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ακριβώς 11 συνεδριάσεις προτού εκπνεύσει το 2017 και αρχίσει η εφαρμογή των αυστηρών διατάξεων της MiFiD II από τις 2 Ιανουαρίου του 2018.

Ταυτόχρονα, σοβαρό θέμα λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων φαίνεται να αντιμετωπίζουν ακόμη τρεις χρηματιστηριακές εταιρείες και ίσως το επόμενο διάστημα, λένε οι πληροφορίες της «Κ», υπάρξει παρέμβαση των ελεγκτών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που έχουν πλήρη ενημέρωση και για τις τρεις περιπτώσεις.

Από χθες το πρωί, με την παρουσία ελεγκτή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει ξεκινήσει ο οικονομικός έλεγχος στην Guardian Trust ΑΧΕΠΕΥ, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για οικονομικό άνοιγμα που κυμαίνεται από 1 εκατ. έως και 1,4 εκατ. ευρώ. Ανάλογο περιστατικό είχε να σημειωθεί από το 2004 στο ελληνικό χρηματιστήριο. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και όταν διαπιστωθεί το ύψος του οικονομικού ανοίγματος, ο ειδικός εκκαθαριστής που θα τοποθετήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα καλέσει μέσα σε 20 ημέρες από την επίδοση του διορισμού του τους δικαιούχους πάσης φύσεως απαιτήσεων, με ανακοίνωση που δημοσιεύεται μία φορά την εβδομάδα, επί τρεις συνεχείς εβδομάδες, σε τρεις ημερήσιες, ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες, από τις οποίες μία τουλάχιστον είναι οικονομική πανελλαδικής κυκλοφορίας, καθώς και σε δύο τουλάχιστον ηλεκτρονικές εφημερίδες, να του αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους, με όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία εντός πέντε μηνών από την τελευταία δημοσίευση.

Σε ό,τι αφορά τα ποσά που έχουν λαμβάνειν οι πελάτες –εφόσον διαπιστωθεί το οικονομικό άνοιγμα–, υπενθυμίζεται ότι το ανώτερο ποσό που το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο «δικαιολογεί» ανά πελάτη να καλύψει ανέρχεται σε 30.000 ευρώ. Η μερίδα της εν λόγω χρηματιστηριακής εταιρείας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο φαίνεται πως φθάνει τις 250.000 ευρώ.

Η Guardian Trust ιδρύθηκε το 1998 και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Χρηματιστηρίου βρίσκεται στην 33η θέση βάσει μηνιαίου τζίρου, με μερίδιο αγοράς 0,13%.

Ο εγχώριος χρηματιστηριακός κλάδος έχει υποστεί βαριές απώλειες λόγω της πολυετούς ύφεσης αλλά και της έλλειψης επενδυτών που απομακρύνθηκαν από το Χρηματιστήριο μετά τη «φούσκα» το καλοκαίρι του 1999. Είναι αξιοσημείωτο ότι από τους 5.500 εργαζομένους που είχαν απασχόληση το 1999, σήμερα έχουν απομείνει μόλις 800 εργαζόμενοι, δηλαδή έχει καταγραφεί πτώση 85,64% στις θέσεις εργασίας τα τελευταία 19 χρόνια.

Η αρνητική αυτή εξέλιξη επηρεάζει άμεσα τις 35 ιδιωτικές ελληνικές χρηματιστηριακές που πρέπει να προετοιμαστούν για την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας MiFid II, καθώς δεν υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό για τις επιπλέον εργασίες που προβλέπονται προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτή. Οι περισσότερες από τις μικρές χρηματιστηριακές διατηρούνται εν ζωή είτε με πολύ λίγους ιδιώτες πελάτες, είτε διότι οι βασικοί μέτοχοι δεν επιθυμούν να τις κλείσουν και συχνά χρηματοδοτούν τη δραστηριότητά τους.

«Τους τελευταίους 15 μήνες δεν έχουμε μειώσεις προσωπικού στις χρηματιστηριακές εταιρείες. Ομως, όταν έχει αποχωρήσει το 80% των αντικριστών και των brokers από το 2010 μέχρι και το 2014, μιλάμε για μία χαμένη γενιά και στον κλάδο μας, όπως έχει συμβεί και σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας». Αυτό δηλώνουν στην «Κ» οι επικεφαλής ελληνικών χρηματιστηριακών εταιρειών που, με τη βοήθεια συγγενικών μελών που εργάζονται στις ΑΧΕΠΕΥ, προσπαθούν να επιβιώσουν. Ηδη τα στοιχεία του φετινού Νοεμβρίου έδειξαν πάλι την υπερσυγκέντρωση του κλάδου, όπου οι 10 μεγαλύτερες χρηματιστηριακές συγκέντρωσαν το 82,21% των συναλλαγών.