ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μειώθηκαν κατά 68,7% οι εισροές των ξένων κεφαλαίων στο Χ.Α. το 2017

meiothikan-kata-68-7-oi-eisroes-ton-xenon-kefalaion-sto-ch-a-to-2017-2226570

Το 66,4% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου κατείχαν στο τέλος του 2017 οι αλλοδαποί επενδυτές. Πρόκειται για το υψηλότερο μηνιαίο ποσοστό ελέγχου ελληνικών μετοχών που κατάφεραν να εξασφαλίσουν οι ξένοι επενδυτές μέσα στο 2017. Για παράδειγμα τον Ιανουάριο του 2017 οι ξένοι κατείχαν το 62,6% της συνολικής κεφαλαιοποίησης, τον Ιούνιο είχαν το 65,4% και τον Νοέμβριο κατείχαν το 64,8%.

Tαυτόχρονα οι ξένοι επενδυτές συνολικά το 2017 διοχέτευσαν συνολικά κεφάλαια ύψους 286,03 εκατ. ευρώ έναντι 913,00 εκατ. ευρώ που είχαν εισρεύσει στο Χ.Α. για το 2016, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 68,7%.

Σε ετήσια βάση η συνολική αξία συναλλαγών το 2017 διαμορφώθηκε στα 14,76 δισ. έναντι 15,06 δισ. το 2016, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 1,9%. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών το 2017 ανήλθε στα 58,81 εκατ. έναντι 60,46 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 2,7%.

Επίσης την παρελθούσα χρήση κατεγράφη μείωση της τάξεως του 23,9% του συνολικού αριθμού των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών (18.244.883.119 τεμάχια) συγκριτικά με τον συνολικό αριθμό που μεταβιβάστηκαν το 2016 (23.991.937.924 τεμάχια).

Μεγάλο ενδιαφέρον σημειώθηκε την περυσινή χρήση στα εταιρικά ομόλογα της οργανωμένης και εναλλακτικής αγοράς, αποτέλεσμα της δραστηριοποίησης που υπήρξε στην κατηγορία αυτή, κυρίως με την εισαγωγή νέων τίτλων σταθερού εισοδήματος. Η συναλλακτική δραστηριότητα, συγκριτικά με το 2016, παρουσίασε ιδιαίτερα σημαντική αύξηση, με συνολική αξία διακανονισμένων συναλλαγών 138,41 εκατ. και συνολικό αριθμό αξιών που μεταβιβάστηκαν 14.929.668 τεμάχια.

Αναφορικά τώρα με τα στατιστικά στοιχεία του περασμένου Δεκεμβρίου η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου έκλεισε στα 43,54 δισ., αυξημένη κατά 8,4% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η αύξηση αγγίζει το 7,8%.

Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην ελληνική αγορά, κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές. Ειδικότερα σημειώθηκαν εισροές κεφαλαίων ύψους 72,66 εκατ. ευρώ. Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 66,4% έναντι 64,8% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 2,5%. Τον Δεκέμβριο του 2017 κατεγράφησαν 16.970 ενεργές μερίδες επενδυτών (δηλαδή τουλάχιστον 1 εντολή αγοράς ή πώλησης τον μήνα) έναντι 15.560 τον Νοέμβριο του 2017.