ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κοντά στο 1 δισ. ευρώ άντλησαν το 2017 μέσω του Χ.Α. οι εισηγμένες

konta-sto-1-dis-eyro-antlisan-to-2017-meso-toy-ch-a-oi-eisigmenes-2227007

Συνολικά κεφάλαια ύψους 977,567 εκατ. ευρώ άντλησαν το 2017 οι εισηγμένες είτε μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά είτε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (stock option) είτε μέσω της έκδοσης ομολογιακών δανείων. Πρόκειται για ικανοποιητική επίδοση μετά τη δύσκολη διετία 2015-2016 που είχε προηγηθεί, αφού η επιβολή των capital controls στις 28 Ιουνίου 2015 προκάλεσε σοβαρές αρρυθμίες στις περισσότερες εταιρείες που απέφυγαν να αναζητήσουν κεφάλαια μέσω του Χρηματιστηρίου λόγω του αρνητικού κλίματος που επικρατούσε στην εγχώρια οικονομία. Εξάλλου η πλειοψηφία των εισηγμένων δεν μπορεί να ζητήσει φθηνά κεφάλαια από τους μετόχους τους, αφού είναι υπερδανεισμένες, ενώ αρκετές έχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια και μάλιστα οι βασικοί μέτοχοι-ιδιοκτήτες αρνούνται ή και αδυνατούν να βάλουν κεφάλαια από την προσωπική τους περιουσία για να καλύψουν τις αναγκαίες αυξήσεις κεφαλαίου που πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Το μεγαλύτερο ποσό (616 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 63%) από το σύνολο των 977,567 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν το 2017 από την πλατφόρμα του Χ.Α., προέρχεται από την έκδοση εταιρικών ομολόγων, με πιο πρόσφατη έκδοση (14 Σεπτεμβρίου) από την MLS Πληροφορική που άντλησε 6 εκατ. ευρώ προκειμένου να υποστηρίξει τα επενδυτικά της προγράμματα.

Το μεγάλο «αγκάθι» για την εγχώρια αγορά μετοχών παραμένει η αδυναμία της πλειονότητας των εισηγμένων να ζητήσουν κεφάλαια με μηδενικό κόστος από το ευρύ επενδυτικό κοινό, μέσω αύξησης κεφαλαίου με μετρητά. Αυτή η αρνητική εξέλιξη συμβαίνει για τους εξής λόγους: α) οι εταιρείες διστάζουν να ζητήσουν κεφάλαια από τους επενδυτές σε μια τέτοια χρονική περίοδο, καθώς οι περισσότερες επενδυτικές μερίδες είναι ανενεργές (δεν πραγματοποιούν ούτε μία πράξη κάθε μήνα), β) οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τα επενδυτικά τους προγράμματα λόγω του υπερδανεισμού και συνεπώς δεν αποφασίζουν να εκδώσουν νέο αριθμό μετοχών για να αντλήσουν μετρητά, γ) η άνοδος που παρατηρείται στο Χρηματιστήριο αφορά μία πολύ μικρή ομάδα μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης με υψηλό δείκτη εξωστρέφειας και δ) η κακή φήμη που είχαν αρκετές εταιρείες στο παρελθόν, οι οποίες δεν αξιοποίησαν τα κεφάλαια που άντλησαν για επενδύσεις, αλλά κατευθύνθηκαν στο εξωτερικό για τον πλουτισμό βασικών μετόχων ή ιδιοκτητών επιχειρήσεων που οδήγησαν αυτές τις εταιρείες στα πρόθυρα χρεοκοπίας και προκάλεσαν μεγάλο θυμό στο ευρύ επενδυτικό κοινό που έχει αποσύρει την εμπιστοσύνη του.

Από την άλλη πλευρά η αγορά των εταιρικών ομολόγων, που ξεκίνησε τον Μάιο του 2016, προσφέρει μια εναλλακτική λύση σε επενδυτές που είναι απογοητευμένοι από τις ζημίες των χαρτοφυλακίων τους, αφού τα επιτόκια που διαπραγματεύονται οι ομολογιακές εκδόσεις είναι πολύ υψηλά σε σύγκριση με τις τραπεζικές αποδόσεις. Βέβαια, πάντα οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ποτέ αυτές οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες, καθώς πολλά αρνητικά γεγονότα μπορούν να συμβούν σε μία εταιρεία και να ανατρέψουν τη θετική πορεία της.