ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εφεση Δημοσίου κατά της ακύρωσης προστίμων της «Ελληνικός Χρυσός»

efesi-dimosioy-kata-tis-akyrosis-prostimon-tis-ellinikos-chrysos-2227433

Στην άσκηση έφεσης κατά των αποφάσεων με τις οποίες πρωτοδίκως ακυρώθηκαν πρόστιμα ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, που είχαν επιβληθεί στην «Ελληνικός Χρυσός», προχωρεί το υπουργείο Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το εν λόγω υπουργείο, τα πρόστιμα επιβλήθηκαν για σωρεία περιβαλλοντικών παραβάσεων, τις οποίες δεν αμφισβήτησαν οι δικαστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου, ο αναπλ. υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος έδωσε εντολή στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να προχωρήσει άμεσα στην άσκηση έφεσης κατά των υπ’ αριθμ. 22056/2017 και 22065/2017 αποφάσεων του 25ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με τις οποίες ακυρώθηκαν τα πρόστιμα συνολικού ύψους 1.734.000 ευρώ στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. «Υπενθυμίζεται ότι τα πρόστιμα επιβλήθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Ιανουάριο 2016, στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για σωρεία περιβαλλοντικών παραβάσεων στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας και των Μαύρων Πετρών, ενώ οι προαναφερόμενες δύο αποφάσεις του 25ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, αν και δεν αμφισβητούν τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων, συνεπώς και τις περιβαλλοντικές παραβάσεις στην περιοχή, εντούτοις περιορίζουν το βασικό σκεπτικό τους στην πάροδο του “εύλογου χρονικού διαστήματος” των 33 μηνών, κατά το οποίο η διοίκηση όφειλε να είχε αποστείλει τις αποφάσεις των προστίμων», αναφέρει το υπουργείο.

Η υπόθεση κατέληξε στα δικαστήρια έπειτα από προσφυγή που άσκησε η «Ελληνικός Χρυσός», με τη συμπαράσταση των σωματείων εργαζομένων στα μεταλλεία της. Η παρέμβασή τους απορρίφθηκε, καθώς τα πρόστιμα δεν επηρέασαν τη λειτουργία της εταιρείας. Τα πρόστιμα είχαν επιβληθεί από τον τότε υπουργό Περιβάλλοντος Παν. Σκουρλέτη το 2016, βασιζόμενο στα ευρήματα των επιθεωρητών περιβάλλοντος έπειτα από επτά αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν το 2013-2014. Οπως έκρινε το δικαστήριο, «το χρονικό διάστημα (33 μήνες) που μεσολάβησε από την έναρξη της διενέργειας του ελέγχου μέχρι την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης υπερβαίνει, κατά την κρίση του δικαστηρίου, τον εύλογο χρόνο εντός του οποίου όφειλε η διοίκηση να ολοκληρώσει την περιβαλλοντική επιθεώρηση». Το δικαστήριο, μάλιστα, υπέδειξε στο υπουργείο Περιβάλλοντος ότι βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας (Οδηγία 2010/75/ΕΕ) «κατά την καθιέρωση από τα κράτη-μέλη συστήματος περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων πρέπει να εξασφαλίζεται η διάθεση επαρκούς προσωπικού με ικανότητες και προσόντα που απαιτούνται για την αποτελεσματική διεξαγωγή των επιθεωρήσεων αυτών».