ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανεκλήθη οριστικά η άδεια λειτουργίας της Guardian Trust

aneklithi-oristika-i-adeia-leitoyrgias-tis-guardian-trust-2228030

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Guardian Trust ΑΧΕΠΕΥ αποφάσισε χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ ταυτόχρονα επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1,46 εκατ. ευρώ σε μία εισηγμένη και μία χρηματιστηριακή εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφασίσθηκε η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας Guardian Trust ΑΧΕΠΕΥ λόγω εκτεταμένης χρήσης κεφαλαίων επενδυτών και σημαντικών λοιπών οργανωτικών παραβάσεων, που καθιστούν τη λειτουργία της επικίνδυνη για τους επενδυτές, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3606/2007 και όρισε επόπτη εκκαθάρισης.

Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 1.410.000 σε δύο νομικά πρόσωπα και εβδομήντα ένα φυσικά πρόσωπα για παράβαση του άρθρου 72 του ν. 1969/1991 κατά την κατάρτιση συναλλαγών που διενεργήθηκαν το χρονικό διάστημα από 9.6.2000 έως και 31.8.2000, στη μετοχή της εταιρείας «Ιασώ Α.Ε». Το θέμα εξετάστηκε έπειτα από καταγγελία η οποία γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το έτος 2015. Ταυτόχρονα επεβλήθη πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ στην εταιρεία Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ λόγω παράβασης του άρθρου 10 του ν. 4141/2013 και των άρθρων 3 και 24 της απόφασης 2/452/2007 του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για οργανωτικές παραβάσεις και παραβάσεις περί παροχής πιστώσεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας Prime ΑΕΕΔ με έδρα στον Δήμο Πατρέων κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2690/1999, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

Τέλος, ενεκρίθη η παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία με την επωνυμία «CNL Ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων» για τη λειτουργία της ως ΑΕΔΟΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4209/2013, ύστερα από τη μετατροπή της από ΑΕΕΔ, και ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας CNL Advisors ΑΕΕΔ, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 39 του ν. 3606/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.