ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξάνεται αντί να μειώνεται το μερίδιο της ΔΕΗ

ayxanetai-anti-na-meionetai-to-meridio-tis-dei-2228769

Τις εκτιμήσεις περί αναποτελεσματικότητας των ΝΟΜΕ ως εργαλείου για τη μείωση των μεριδίων της ΔΕΗ στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού επιβεβαιώνουν τα επίσημα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ για τον Δεκέμβριο του 2017. Η ΔΕΗ αύξησε το ποσοστό της πάνω από μία ποσοστιαία μονάδα τον Δεκέμβριο, σε συνέχεια αντίστοιχης αύξησης τον Νοέμβριο και το μερίδιό της διαμορφώθηκε στο τέλος του 2017 στο 85,40% έναντι 84,21% τον Νοέμβριο και 83,21% τον Οκτώβριο. Το ποσοστό υπολείπεται κατά 10,16% από τον μνημονιακό στόχο μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ στο 75,25% τον Δεκέμβριο του 2017, εξέλιξη που υποχρεώνει τη ΔΕΗ να διαθέσει το 2018 αυξημένες ποσότητες στις δημοπρασίες (ΝΟΜΕ) κατά 594 MWh/h. Από αυτή την ποσότητα. σύμφωνα με την εισήγηση του ΛΑΓΗΕ προς τη ΡΑΕ, 285 MWh/h θα προστεθούν στις 215 MWh/h της δημοπρασίας της 7ης Φεβρουαρίου (συνολικά 500 MWh/h) και 309 Mwh/h θα προστεθούν στις 190 Mwh/h της δημοπρασίας της 18ης Απριλίου (συνολικά 499 MWh). Μέσα στο 2018 θα πραγματοποιηθούν δύο ακόμη δημοπρασίες, μία στις 18 Ιουνίου για 192 Mwh/h και μία στις 17 Οκτωβρίου για 550 MWh/h.

Η πορεία του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά, όπως αποτυπώνεται με τη διαμόρφωση των μεριδίων ιδιωτών παρόχων και ΔΕΗ, προβληματίζει την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, καθώς το μνημόνιο προβλέπει επαναξιολόγηση των ΝΟΜΕ τον Φεβρουάριο, με βάση τους επιδιωκόμενους δεσμευτικούς στόχους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων δομικών μέτρων. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η αξιολόγηση θα λάβει υπόψη της την εισαγωγή της μελλοντικής αγοράς (target model) καθώς και τα διαρθρωτικά μέτρα για τον λιγνίτη, αλλά και την πιθανή ανάγκη «να υιοθετηθούν πρόσθετα διαρθρωτικά μέτρα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου παραγωγής της ΔΕΗ».

Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των ΝΟΜΕ, το υπουργείο Ενέργειας προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση η οποία στοχεύει στο να διασφαλίσει κατά το δυνατόν τη διάθεση του προϊόντος των δημοπρασιών στην εσωτερική αγορά και να αποτρέψει εμμέσως τις εξαγωγές. Σύμφωνα με την εν λόγω ρύθμιση, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν για πρώτη φορά μέρος σε δημοπρασία, θα πρέπει να καταθέσουν ένα αξιόπιστο business plan για τη δραστηριοποίησή τους στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού. Το business plan θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, ετήσιο σχέδιο διείσδυσης, με τριμηνιαίους στόχους στη λιανική αγορά με χρήση προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας. Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να υποβάλλεται στον ΛΑΓΗΕ, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας και θα αξιολογείται από τον ίδιο. Σε εφαρμογή της ρύθμισης ο ΛΑΓΗΕ έθεσε σε διαβούλευση την τροποποίηση των κωδίκων για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών, η ολοκλήρωση των οποίων αποτελεί και προαπαιτούμενο της τρίτης αξιολόγησης.