ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναβλήθηκε για τις 9/2 η γενική συνέλευση του Ιασώ

anavlithike-gia-tis-9-2-i-geniki-syneleysi-toy-iaso-2229084

Aναβλήθηκε για την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 η έκτακτη γενική συνέλευση της 22/1/2018 της εισηγμένης μαιευτικής κλινικής Ιασώ, με βασικό θέμα τη διανομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία 4 νέες για κάθε 10 παλιές, με την κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών. Παρά την αναβολή της συνέλευσης, η διοίκηση του Ιασώ αποδέχθηκε το αίτημα ορισμένων μετόχων της μειοψηφίας για αναλυτική ενημέρωση των παριστάμενων μετόχων από πλευράς διοίκησης για τους όρους και τα οφέλη της συμφωνίας πώλησης του 97,2% του μετοχικού κεφαλαίου της Ιασώ General.

Η διοίκηση του Ιασώ επισήμανε τα εξής σημεία: 1. Η προσφορά αποτιμά την Ιασώ General στα 48 εκατ. ευρώ. Αποτίμηση που αντιστοιχεί σε πάνω από 12 φορές την εκτιμώμενη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του 2018. 2. Η προσφορά αξιολογήθηκε σε συνεργασία με τη Rothschild, στην οποία η διοίκηση του ομίλου είχε αναθέσει την αποτίμηση των θυγατρικών εταιρειών. 3. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για μείωση του τραπεζικού δανεισμού της εισηγμένης. 4. H πώληση θα επιφέρει μείωση των δαπανών του ομίλου σε τόκους, περιορισμό των αποσβέσεων και άλλων αναγκών και, συνεπώς, θα βελτιώσει μόνιμα την κερδοφορία της μητρικής εταιρείας, αλλά και του ομίλου. 5. Συμφωνήθηκε ότι δεν θα θιγεί η θέση των εργαζομένων από την αλλαγή ελέγχου επί της εταιρείας Ιασώ General. 6. Εγινε γνωστό ότι θα μεταβιβαστούν οι μετοχές του Ιασώ Θεσσαλίας από την Ιασώ General στο Ιασώ (σ.σ. στη θυγατρική του Ιασώ Νοτίων Προαστίων) με το ίδιο τίμημα και οι αμοιβαίες απαιτήσεις θα συμψηφιστούν. 7. Το χρέος που οφείλει η Ιασώ General στην Ιασώ Επιχειρήσεις Υγείας από προμήθειες υλικών αξίας μεγαλύτερης των 3 εκατ. ευρώ θα εξοφληθεί.