ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πάνω από 600 εκατ. άντλησαν οι επιχειρήσεις από εκδόσεις ομολόγων το πρώτο δίμηνο

pano-apo-600-ekat-antlisan-oi-epicheiriseis-apo-ekdoseis-omologon-to-proto-dimino-2231784

Περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ αντλήθηκαν μέσω ομολογιακών εταιρικών εκδόσεων πριν ακόμη συμπληρωθεί το πρώτο δίμηνο του 2018 από εισηγμένες εταιρείες. Η μείωση του επενδυτικού ρίσκου της Ελλάδας (country risk) που αποτυπώνεται στην αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα σε συνδυασμό με την άνοδο των χρηματιστηριακών τιμών, ωθεί τις επιχειρήσεις από το ξεκίνημα της χρονιάς να αντλήσουν φθηνά κεφάλαια. Η αρχή έγινε στις 22 Ιανουαρίου με τη μεγαλύτερη εγχώρια τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν που ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διάθεση ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 100 εκατ. ευρώ. Οι νέες ομολογίες διέπονται από τους ίδιους όρους που διέπουν τις ομολογίες που εκδόθηκαν τον Νοέμβριο 2017, συνολικής ονομαστικής αξίας 250.000.000, λήξεως το 2024, με επιτόκιο 2,375% και με την εγγύηση της μητρικής.

Οι νέες ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην εποπτευόμενη από το χρηματιστήριο της Ιρλανδίας αγορά, Global Exchange Market (GEM). Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού και λοιπού δανεισμού.

Η μεγαλύτερη έκδοση μέχρι σήμερα για το 2018 αφορά την Alpha Bank που εξέδωσε με επιτυχία καλυμμένη ομολογία ύψους 500 εκατ. ευρώ πενταετούς διάρκειας και αποδόσεως στη λήξη 2,75%, στo πλαίσιο του προγράμματος καλυμμένων ομολογιών Ι. Η εκδοθείσα καλυμμένη ομολογία εισήχθη προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου και αξιολογήθηκε από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολογήσεως Moody’s και Fitch με διαβάθμιση Β3 και B αντιστοίχως.

Στις 23 Ιανουαρίου η εισηγμένη εταιρεία «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη» συνήψε με την Εθνική Τράπεζα και τη «NBG Bank Malta Limited» σύμβαση κάλυψης κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου ποσού 3,7 εκατ. ευρώ.

Το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας έξι ετών και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού όπως σημειώνει η εταιρεία. Την πρώτη απόφαση χρονολογικά για ομολογιακό δάνειο της χρονιάς έλαβε η εισηγμένη συμμετοχών Unibios για την άντληση 1,87 εκατ. ευρώ. Οι ομολογίες του δανείου θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους σήμερα μετόχους της εταιρείας. Τα έσοδα του ομολογιακού δανείου θα διατεθούν για τις επενδυτικές και τραπεζικές ανάγκες της εταιρείας. Την έκδοση ομολογιακού δανείου έως 10 εκατ. ευρώ καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της εισηγμένης εταιρείας ακίνητης περιουσίας BriQ Properties στην έκτακτη γενική συνέλευσή της, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου.

Τέλος, την περασμένη Παρασκευή ξεκίνησε στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών η διαπραγμάτευση του ομολόγου της Δέλτα Τεχνική συνολικής αξίας 6,5 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του πρώτου μέρους του επενδυτικού προγράμματός της. Συνολικά, το πλάνο περιλαμβάνει την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με ισχύ πλέον των 90 MW, καθώς και την προώθηση εγκαταστάσεων αντλιών θερμότητας.