ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Fraport έφερε κέρδη το α΄ 6μηνο 2017 στο ΤΑΙΠΕΔ

Η Fraport έφερε κέρδη το α΄ 6μηνο 2017 στο ΤΑΙΠΕΔ

Kέρδη έπειτα από μακρά ζημιογόνo περίοδο κατέγραψε το ΤΑΙΠΕΔ. Το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 εμφάνισε κέρδη 4,5 εκατ. έναντι ζημιών 1,9 εκατ. που είχε την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Την ίδια περίοδο, το ΤΑΙΠΕΔ εμφάνισε έσοδα 8,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1,2 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016.

Παράλληλα, το ύψος των συμβασιοποιημένων αποκρατικοποιήσεων έως τις 30 Ιουνίου 2017 ανήλθε στα 4,83 δισ. ευρώ, εκ των οποίων είχαν εισπραχθεί τα 4,73 δισ. ευρώ. Το α΄ εξάμηνο του 2017 οι εισπράξεις βελτιώθηκαν χάρη στο 1,23 δισ. που κατέβαλε η Fraport ως τίμημα για την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας. Χωρίς την αποκρατικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, το ύψος των συμβάσεων το α΄ εξάμηνο του 2017 μόλις που θα πλησίαζε τα 20 εκατ. ευρώ.

Επομένως, η βελτίωση των μεγεθών του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων το α΄ εξάμηνο του 2017 αποδίδεται κυρίως στο υπέρογκο τίμημα που κατέβαλε η Fraport. Παράλληλα, αποδίδεται και στην αλλαγή πολιτικής αμοιβών, η οποία υπερδιπλασίασε την αμοιβή του Ταμείου.

Υπουργική απόφαση του Ευκλείδη Τσακαλώτου τον Ιούνιο του 2016 καθόρισε την αμοιβή του ΤΑΙΠΕΔ στο 0,5% επί του τιμήματος διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων, αντί 0,2% που ίσχυε έως τότε.

Τα συνολικά έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ ως αμοιβές από τις αποκρατικοποιήσεις το α΄ εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε 6,27 εκατ. Επιπλέον, το Ταμείο είχε έσοδα 2,2 εκατ. από επανατιμολογήσεις αμοιβών των συμβούλων του. Το τελευταίο ποσό, παρόλο που θεωρείται έσοδο για το ΤΑΙΠΕΔ, παρακρατείται από τα αποδιδόμενα ποσά στο ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλεται στους συμβούλους του. Ετσι, χωρίς αλλαγή στην πολιτική αμοιβών από 0,2% σε 0,5%, τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ θα είχαν περιοριστεί σε λιγότερο από 3 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ από την πώληση των αεροδρομίων εγγράφηκαν το β΄ τρίμηνο του 2017, δεδομένου ότι σε αυτό έγινε το οικονομικό κλείσιμο της σύμβασης παραχώρησης των αερολιμένων, ύψους 1,234 δισ.

Το τίμημα, ωστόσο, καταβλήθηκε σε δύο δόσεις, η πρώτη στις 12 Απριλίου, αμέσως μετά την παράδοση – παραλαβή των 14 αεροδρομίων, και ανήλθε στα 944 εκατ., και η δεύτερη στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ανήλθε στα 290 εκατ.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, το 2017 το ΤΑΙΠΕΔ εισέπραξε και περίπου 78 εκατ. ευρώ από μερίσματα που αναλογούν σε μετοχές που κατέχει σε διάφορες εισηγμένες (και μη) επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, εισέπραξε περίπου 21,7 εκατ. ευρώ από τα ΕΛΠΕ, 34,2 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΠΑ, 12,2 εκατ. ευρώ από τον ΔΑΑ, 6,1 εκατ. ευρώ από την ΕΥΑΘ και 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΤΕ. Τα έσοδα αυτά, ωστόσο, αποδίδονται 100% στο ελληνικό Δημόσιο, εφόσον αφορούν μερίσματα της προηγούμενης χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν αφορούν διανομή κερδών προγενέστερων χρήσεων, παρακρατούνται και θεωρούνται έσοδο του ΤΑΙΠΕΔ.