Αποζημιώσεις 213,8 εκατ. κατέβαλε ο όμιλος Ιnteramerican το 2017

Αποζημιώσεις 213,8 εκατ. κατέβαλε ο όμιλος Ιnteramerican το 2017

2' 1" χρόνος ανάγνωσης

Αποζημιώσεις ύψους 213,8 εκατ. ευρώ κατέβαλε το 2017 ο όμιλος Interamerican, καλύπτοντας συνολικά 373.760 περιπτώσεις, που αντιστοιχούν σε μέσον όρο 1.024 πληρωμών ημερησίως.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περιπτώσεις που διαχειρίστηκε ο όμιλος πέρυσι με καταβολή ποσού και υπηρεσία βοήθειας –οδικής και άμεσης ιατρικής– αθροιστικά ανέρχονται σε 813.604, δηλαδή 2.229 περιπτώσεις ημερησίως, κατά μέσον όρο, αυξημένες κατά 3,7% σε σχέση με το 2016, γεγονός που συνδέεται και με την αύξηση του πελατολογίου της κατά το 2017.

Η συνολική ικανοποίηση των πελατών, που σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της Interamerican για το 2017 φθάνει στο 88,4%, ήταν αυξημένη κατά 4,8% σε ετήσια βάση, ενώ για την Anytime η ικανοποίηση των πελατών ανέρχεται στο 90%.

«Εξελίσσουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες και τους χρόνους εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων αξιοποιώντας, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του οργανισμού, τους αυτοματισμούς νέων εφαρμογών, καθώς και τη λειτουργία εξειδικευμένων συστημάτων», σημειώνει ο κ. Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της Interamerican.

Στον κλάδο ασφαλίσεων ζωής, η Interamerican κατέβαλε για θανάτους, λήξεις συμβολαίων και συντάξεις, ανικανότητες και εξαγορές συνολικά 69,3 εκατ. ευρώ σε 20.964 περιπτώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εταιρεία πλήρωσε πέρυσι σε συντάξεις 34,5 εκατ. ευρώ σε 6.462 δικαιούχους. Στην ασφάλιση υγείας, τομέα προτεραιότητας στην εταιρική στρατηγική, οι αποζημιώσεις έφθασαν στα 52,1 εκατ. ευρώ για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, χειρουργικές επεμβάσεις, νοσηλείες και επιδόματα, σε σύνολο 208.378 περιπτώσεων. Στους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών, αποζημιώθηκαν με 75 εκατ. ευρώ 60.226 δικαιούχοι για ζημιές στην περιουσία τους (κατοικία, επιχείρηση, αυτοκίνητο), αστική ευθύνη, νομική προστασία και άλλες καλύψεις κινδύνων, με τις αποζημιώσεις του κλάδου αυτοκινήτου να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο (55,4 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σημειώθηκε μείωση ποσού αποζημιώσεων κατά 2,6% έναντι του 2016, καθώς και μείωση κατά 3,1% της μέσης αποζημίωσης στα 1.025 ευρώ, λόγω της συνεχούς βελτίωσης στην καθετοποιημένη διαχείριση των ζημιών. Εξάλλου, πέρυσι πληρώθηκαν απευθείας από την εταιρεία (μέσω του φιλικού διακανονισμού) 20.081 πελάτες της, ενώ για 12.228 πελάτες που αποκατέστησαν ζημιές των αυτοκινήτων τους σε συνεργαζόμενα συνεργεία η εταιρεία πλήρωσε απευθείας χωρίς την εμπλοκή τους σε συναλλαγή.

Επισημαίνεται ότι οι υποθέσεις που οδηγούνται στα δικαστήρια για την Interamerican στον κλάδο αυτοκινήτου υπολογίζονται κάτω του 2%, ενώ αμελητέο είναι και το ποσοστό παραπόνων στους κλάδους των γενικών ασφαλίσεων, με έναν παραπονούμενο ανά 1.255 περιπτώσεις στον κλάδο αυτοκινήτου και έναν ανά 788 περιπτώσεις στους εκτός αυτοκινήτου κλάδους. Στις ομαδικές ασφαλίσεις, που σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση κύκλου εργασιών πέρυσι, η εταιρεία κατέβαλε 17,4 εκατ. ευρώ σε 84.192 ασφαλισμένους με ομαδικά συμβόλαια ζωής-υγείας και ζημιών, συνταξιοδοτικά και υγείας τύπου Medisystem.