ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαγωνισμός προμήθειας και συντήρησης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Ο.Π.Σ.) για τη διαχείριση των λειτουργιών του Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.- Ν.Π.Ι.Δ.

diagonismos-promitheias-kai-syntirisis-olokliromenoy-pliroforiakoy-systimatos-o-p-s-gia-ti-diacheirisi-ton-leitoyrgion-toy-e-t-e-a-p-e-p-n-p-i-d-2235620

Το ΕΤΕΑΠΕΠ-ΝΠΙΔ συνιστά επαγγελματικό ταμείο υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης, προερχόμενο από την αυτοδίκαιη μετατροπή σε ΝΠΙΔ του «Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών – ΤΕΑΠΕΠ» του τέως «Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα – ΤΕΑΙΤ». Ο σκοπός του συνίσταται στην υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση του προσωπικού των δραστηριοποιούμενων στην Ελλάδα εταιρειών πετρελαιοειδών, κατά των κινδύνων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου με την χορήγηση μηνιαίας σύνταξης με το σύστημα των προκαθορισμένων αλλά μη εγγυημένων παροχών. Το Ταμείο έχει περίπου 6.300 μέλη, ήτοι 2.800 ενεργούς ασφαλισμένους και 3.500 συνταξιούχους, ενώ η περιουσία του ανέρχεται περίπου στα 21.000.000€.

Ο παρών διαγωνισμός απευθύνεται σε κατ' εξοχήν ειδικευμένες και ικανές επιχειρήσεις, οι οποίες, εφ' όσον αναλάβουν το έργο, είτε αυτοτελώς, είτε εν συμπράξει, πρέπει να έχουν την ικανότητα να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις και να ανταποκριθούν στο προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπρακτικά σχήματα αυτών, που έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, και εμπειρία στην παροχή του δημοπρατούμενου έργου και προέρχονται ή είναι εγκατεστημένα σε κράτη μέλη της Ε.Ε.. Τα υποψήφια νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν νομίμως συσταθεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, να έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση ή έδρα τους στην Ε.Ε. και η δραστηριότητά τους να παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, το νομικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές της προκήρυξης. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00 και θα πρέπει να κατατεθούν στην έδρα του ΕΤΕΑΠΕΠ (Χρήστου Λαδά 1, TK 10561, Αθήνα).

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών και τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, υπάρχουν δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του Ταμείου www.eteapep.gr.