ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 2,34 εκατ. για την «Πετρόπουλος» το 2017

s27_0903petropoulos

Mε αύξηση της καθαρής κερδοφορίας της κατά 74,77% ολοκλήρωσε το οικονομικό έτος 2017 η εισηγμένη εταιρεία «Π. Πετρόπουλος» σε σχέση με το 2016. Πιο συγκεκριμένα, η εισηγμένη κατά την παρελθούσα χρήση εμφάνισε ενοποιημένα κέρδη, μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, 2,34 εκατ. ευρώ, έναντι 1,3 εκατ. ευρώ το 2016. Οπως σημειώνεται στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, τα κέρδη έχουν επιβαρυνθεί με 200.000 ευρώ από την αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακίνητων του ομίλου.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός παρέμεινε σχεδόν σταθερός στα 23,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (συνολικός δανεισμός – ταμειακά διαθέσιμα) ανήλθε στα 9,6 εκατ. ευρώ από 9,8 εκατ. ευρώ το 2016. Τα μετρητά της εταιρείας στη λήξη της χρήσης του 2017 διαμορφώθηκαν στα 13,5 εκατ. το 2017, έναντι 12,7 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 30,1 εκατ. έναντι 29,1 εκατ. το 2016. Στα ίδια κεφάλαια του ομίλου περιλαμβάνονται και οι μειώσεις από την επανεκτίμηση της εύλογης αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, οι οποίες ανέρχονται σε 1,6 εκατ. Ο δείκτης φερεγγυότητας του ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ήταν 58,4% έναντι 56,5% στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Υπενθυμίζουμε ότι την περασμένη Δευτέρα εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης το αγγλικό fund Brevan Howard με ποσοστό 8,15%. Πρόκειται για την πρώτη ιδιωτική τοποθέτηση (placement) σε εισηγμένη μεσαίας κεφαλαιοποίησης το 2018.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη επένδυση της Brevan Howard σε εταιρεία με ποσοστό πάνω από 5%. Η Brevan Howard είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα macro hedge funds στον κόσμο, με υπό διαχείριση κεφάλαια 40 δισ. δολάρια. Τα τελευταία χρόνια, πάντως, είχε πολύ άσχημες αποδόσεις, με αποτέλεσμα να πέσουν τα υπό διαχείριση κεφάλαια στα 18 δισ. δολ. Η εταιρεία, όμως, αντέδρασε έγκαιρα και έφτιαξε καινούργια funds, όπως το fund με 250 εκατ. δολάρια, αποκλειστικά για ελληνικές μετοχές, υπό την καθοδήγηση του βασικού και ιδρυτικού μετόχου της Brevan Howard, Τρ. Νάτση. Το σύνολο της αγοράς όπου απευθύνονται τα προϊόντα του ομίλου «Π. Πετρόπουλος» παρουσίασε το 2017 σημαντική αύξηση. Το μερίδιο της εταιρείας αυξήθηκε σε όλους τους τομείς όπου δραστηριοποιείται η εισηγμένη. Οι πωλήσεις του ομίλου έκλεισαν στα 73 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 22% σε σύγκριση με το 2016. Οι επενδύσεις σε πάγια ανήλθαν σε 225.535,50 ευρώ. Για το 2018 έχουν προϋπολογισθεί επενδύσεις 520.000 ευρώ.