ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προτάσεις της βιομηχανίας χημικών για προσέλκυση ερευνητικών κέντρων

protaseis-tis-viomichanias-chimikon-gia-proselkysi-ereynitikon-kentron-2238106

Πρόταση με κίνητρα και διευκολύνσεις για την προσέλκυση ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων στη χώρα μας έχουν επεξεργαστεί η Ελληνική Ενωση Επιχειρηματιών και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών.

Η πρόταση στοχεύει στο να ενισχυθεί η θετική δυναμική που επικρατεί στο εξωτερικό για τη χώρα, ειδικά μάλιστα μετά την απόφαση της Tesla Motors για τη δημιουργία ερευνητικού κέντρου στην Ελλάδα.

Οπως σημειώνεται στην πρόταση, «η Ελλάδα στην παρούσα φάση λόγω της οικονομικής πραγματικότητας έχει στη διάθεσή της πολλά αχρησιμοποίητα κτίρια σε πολλές πόλεις και μεγάλο δυναμικό επιστημόνων υψηλού επιπέδου». Η συντονισμένη δράση φορέων και της πολιτείας θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων.

Από την πλευρά της πολιτείας: «Μέσα από το απόθεμα των συστημικών τραπεζών ή άλλων οργανισμών θα μπορούσαν να εκχωρηθούν κτίρια στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Επίσης, σε περιπτώσεις που απαιτείται, να προβλέπεται εκχώρηση μικρών κλήρων γης για έρευνα σε αγροτικές εφαρμογές ή πρόσβαση σε προβλήτες και θαλάσσιους χώρους. Είναι αυτονόητο ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει η αβεβαιότητα της έγκρισης από τις επιμέρους εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Απαραίτητη η διαμόρφωση ελκυστικού πλαισίου φορολογικού και ασφαλιστικού». Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις – υποψήφιοι επενδυτές «θα πρέπει να επενδύουν στον απαιτούμενο εξοπλισμό και να υπάρξει κάποια δέσμευση για την απασχόληση Ελλήνων επιστημόνων». Οι ενέργειες που μπορούν να γίνουν για την προσέλκυση επιχειρήσεων – επενδυτών μπορεί να είναι: αποσαφήνιση του καθεστώτος και των παραμέτρων επηρεασμού, αφαίρεση ανασταλτικών παραγόντων, παροχή κινήτρων, εντοπισμός συγκεκριμένων ενδεικτικών κτιρίων για πρόταση, προώθηση σε συνεργασία με φορείς των ανάλογων βιομηχανικών συνδέσμων, παρουσίαση της ενέργειας σε εκθέσεις – συνέδρια του εξωτερικού, αλλά και μέσω διακρατικών συμφωνιών, διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα, αξιοποίηση στελεχών με ελληνική υπηκοότητα για lobbying, παρακίνηση πολυεθνικών που έχουν ήδη παρουσία στην Ελλάδα.

Η προσέλκυση ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων θα λειτουργήσει ανασχετικά στο λεγόμενο brain drain, δηλαδή τη διαρροή νέων επιστημόνων, ενώ θα δοθούν ευκαιρίες επαναπατρισμού σε επιτυχημένους Ελληνες επιστήμονες του εξωτερικού. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί δυνατότητα για την προσέλκυση καταξιωμένων επιστημόνων ως επικεφαλής έρευνας, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι ελκυστικός τόπος για διαβίωση.