ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 104 εκατ. ευρώ η κερδοφορία του ομίλου Eurobank το 2017

sta-104-ekat-eyro-i-kerdoforia-toy-omiloy-eurobank-to-2017

Σημαντική βελτίωση παρουσίασε η εικόνα της Eurobank για τη χρήση του 2017, επιτυγχάνοντας μείωση μη εξυπηρετούμενων δανείων μεγαλύτερη του στόχου και ενίσχυση ρευστότητας, παραμένοντας ταυτόχρονα σε τροχιά κερδοφορίας. Αναλυτικότερα, η τράπεζα παρουσίασε καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 104 εκατ. ευρώ (έναντι 235 εκατ. ευρώ το 2016), ενώ αν δεν υπολογιστούν οι μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και τα έκτακτα αποτελέσματα, η κερδοφορία του ομίλου ανήλθε στα 186 εκατ. ευρώ έναντι 240 εκατ. το 2016 (-22,5%). Σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση του νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου – IFRS9, η τράπεζα επιβαρύνθηκε με 1,1 δισ. ευρώ, τα οποία σύμφωνα με τους κανονισμούς δεν επιβάρυναν τα αποτελέσματα. Με τις επιπρόσθετες προβλέψεις το συνολικό απόθεμα προβλέψεων της Eurobank ανήλθε σε 11,1 δισ. ευρώ, ενώ η επίπτωση στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CET1) είναι 16 μονάδες βάσης (μ.β.) για τον πρώτο χρόνο. Η συνολική επιβάρυνση μετά τη σταδιακή αναγνώριση της επιβάρυνσης θα ανέλθει σε 290 μ.β.

Σε ό,τι αφορά την πορεία της τράπεζας, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Φωκίων Καραβίας σημείωσε ότι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά 2,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τον σχετικό στόχο, ενώ κατά το δ΄ τρίμηνο του έτους σημειώθηκαν οι καλύτερες ιστορικά επιδόσεις τόσο στη μείωση του αποθέματος NPE όσο και στη δημιουργία νέων (-687 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση). Η θετική επίδοση του 2017 και ειδικά στο δ΄ τρίμηνο αποδίδεται «τουλάχιστον σε ένα βαθμό στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου και στην αποφασιστικότητα για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών». Ο κ. Καραβίας σημείωσε ότι αν και οι στόχοι μείωσης των NΡΕs για το 2018 είναι πιο απαιτητικοί, «έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα τους επιτύχουμε, καθώς οι τράπεζες μπορούν πλέον να κάνουν πλήρη χρήση νομικών εργαλείων που τέθηκαν σε ισχύ από πέρυσι και τα οποία μόνον μερικώς αξιοποιήθηκαν στη διάρκεια του 2017».

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, με τα καθαρά κέρδη πριν από έκτακτα αποτελέσματα και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες να ανέρχονται σε 130 εκατ. ευρώ το 2017. Τα οργανικά κέρδη του ομίλου πριν από προβλέψεις ενισχύθηκαν κατά 5,4%, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 0,9% σε ετήσια βάση. Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν το 2017 κατά 1,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και 1,8 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου. Οι χορηγήσεις (πριν από προβλέψεις, διαγραφές, συναλλαγματικές διαφορές και πωλήσεις) αυξήθηκαν κατά 400 εκατ. ευρώ στην ίδια περίοδο. Η τρέχουσα χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA ανέρχεται σε 5,3 δισ. ευρώ και είναι χαμηλότερη κατά 7,2 δισ. ευρώ από τα υψηλά του 2017.

Σε ό,τι αφορά την πορεία της χώρας και της οικονομίας, ο κ. Καραβίας τόνισε: «Η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση του κύκλου των προγραμμάτων προσαρμογής της οικονομίας. Με την εκπνοή του τρίτου προγράμματος, τον Αύγουστο, οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας θα πρέπει να καλύπτονται από τις διεθνείς αγορές.

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει η έξοδος από το πρόγραμμα να συντελεστεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις: ρύθμιση του δημοσίου χρέους με τις ελάχιστες αιρεσιμότητες, ώστε καμία πλευρά να μην αμφιβάλλει ότι θα υλοποιηθεί πλήρως διασφάλιση της χρηματοδότησης από πιθανούς εξωτερικούς ή εσωτερικούς κλυδωνισμούς, πρόνοιες που θα ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο υποτροπής. Επιπλέον, το συμφωνημένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, περιλαμβανομένων των ιδιωτικοποιήσεων και της αναμόρφωσης του δημοσίου τομέα, πρέπει να εφαρμοστεί όπως προβλέπουν τα χρονοδιαγράμματα. Η πρόβλεψη για ανάπτυξη γύρω στο 2,1% το 2018 στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν σε διψήφιο ποσοστό. Για να συμβεί αυτό, απαιτείται οι διεθνείς αγορές να έχουν πειστεί απόλυτα για τις θετικές προοπτικές του μεταρρυθμιστικού προγράμματος και της ελληνικής οικονομίας».