ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Αφοί Καρυπίδη»: μερική αποδοχή τριτανακοπής κατά της «Μαρινόπουλος»

14s41marinop11

Δεκτή εν μέρει έκανε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών την τριτανακοπή της εταιρείας «Αφοί Καρυπίδη» επί της δικαστικής απόφασης με την οποία τον Ιανουάριο του 2017 είχε επικυρωθεί η συμφωνία εξυγίανσης της «Μαρινόπουλος».

Αρμόδιοι νομικοί κύκλοι, πάντως, επισημαίνουν στην «Κ» ότι η απόφαση παρουσιάζει τουλάχιστον δύο «πρωτοτυπίες»: Πρώτον, ελήφθη με πλειοψηφία 2-1, κάτι που δεν συνηθίζεται σε αυτές τις υποθέσεις, δεύτερον, ότι προβλέπει ικανοποίηση απαίτησης της «Αφοί Καρυπίδη» χωρίς να προβλέπει συμψηφισμό με πολύ μεγαλύτερη απαίτηση που έχει η «Μαρινόπουλος» από την «Αφοί Καρυπίδη».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση 245/20-3-2018 ζητεί να περιληφθεί στη συμφωνία εξυγίανσης χρηματική απαίτηση της «Αφοί Καρυπίδη» ύψους 7.483.000 ευρώ με διαγραφή κατά 50% και μεταφορά του υπολοίπου 50% στην «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης» προκειμένου να πληρωθεί εκ μέρους της εντός 60 ημερών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Μαρινόπουλος» έχει απαίτηση από την «Αφοί Καρυπίδη» ύψους 100 εκατ. ευρώ, για την οποία, μάλιστα, έχει καταθέσει αγωγή, ποσό το οποίο στη δικαστική απόφαση 245/20-3/2018 δεν φαίνεται να λαμβάνεται καθόλου υπόψη. Επί της απόφασης αυτής, πάντως, δεν αποκλείεται η πλευρά της «Μαρινόπουλος» – «Σκλαβενίτης» να καταθέσει έφεση.

Η έστω και μερική αποδοχή από το δικαστήριο της τριτανακοπής της «Αφοί Καρυπίδη» δεν αλλάζει ουσιαστικά τη συμφωνία εξυγίανσης, πολλώ δε μάλλον δεν την ακυρώνει, υπογραμμίζουν στην «Κ» παράγοντες της αγοράς με γνώση της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται πως η τριτανακοπή της «Αφοί Καρυπίδη» και δύο ακόμη (αυτές της Raiffeisen Bank Sha και του Ιωνάθαν Κωνσταντίνου) απορρίφθηκαν με τις αποφάσεις 243 και 244 της 20ής Μαρτίου 2018. Και οι τρεις τριτανακοπές εκδικάσθηκαν στις 24 Μαΐου 2017.

Σε εκκρεμότητα, τέλος, βρίσκεται η έκδοση της απόφασης επί της αίτησης αναψηλάφησης που έχει καταθέσει η «Αφοί Καρυπίδη» κατά της συμφωνίας εξυγίανσης της «Μαρινόπουλος». Η αίτηση συζητήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2018 και νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι θα απορριφθεί για δικονομικούς λόγους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Μαρινόπουλος» και οι «Αφοί Καρυπίδη» το 2014 είχαν συνεργαστεί, καθώς η δεύτερη εξαγόρασε την αλυσίδα σούπερ μάρκετ «Αρβανιτίδης» και στη συνέχεια με την πρώτη υπέγραψαν συμφωνία δικαιόχρησης (franchising). Η συμφωνία προέβλεπε τη μετονομασία των σούπερ μάρκετ «Αρβανιτίδης» σε «Carrefour Μαρινόπουλος» και «Carrefour Express». Τον Φεβρουάριο του 2016 ανακοινώθηκε από κοινού η λύση της σύμβασης δικαιόχρησης για τα 141 καταστήματα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της «Μαρινόπουλος».