Εως 16 Απριλίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Εως 16 Απριλίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

3' 20" χρόνος ανάγνωσης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, έχει δημοσιευτεί η δεύτερη πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», συνολικού προϋπολογισμού 26.667.500 ευρώ για την κάλυψη της δημόσιας δαπάνης.

Το πρόγραμμα αφορά την οικονομική ενίσχυση νέων που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή τους στη γεωργική απασχόληση, καθώς και για την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών, που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, οι υποψήφιοι εκτός από την αίτηση και τα δικαιολογητικά, υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο πρέπει να περιγράφει ρεαλιστικά τις ενέργειες για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης σε σχέση με την αρχική κατάσταση, μέσω διατύπωσης σχετικών δεσμευτικών ποσοτικών ή ποιοτικών στόχων για την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης. Το επιχειρηματικό σχέδιο συντάσσεται από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας, έχει ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης 3-4 έτη, περιλαμβάνει δεσμευτικούς ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που χαρακτηρίζονται από ελάχιστα αποδεκτά κατώφλια (όρια) με χρονικές προθεσμίες, κ.ά.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Σύμφωνα με την πρόσκληση, δικαίωμα αίτησης για ένταξη έχουν:

• Φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους, είναι δε μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής της δεύτερης πρόσκλησης του υπομέτρου 6.1.

• Νομικά πρόσωπα που έχουν ως αρχηγό – νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό που πληροί, μεταξύ άλλων, τις πιο πάνω προϋποθέσεις και μετέχει στο κεφάλαιο σε ποσοστό τουλάχιστον 51%. Η έδρα πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού, ενώ η κύρια δραστηριότητα είναι η γεωργική παραγωγή.

Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων πρέπει να έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης, ενώ δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης. Επιπλέον, πρέπει να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή να αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισής τους.

Επισημαίνεται ότι στο πρόγραμμα ισχύουν όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επιλεξιμότητας) τόσο για τους υποψηφίους-δικαιούχους όσο και για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Περιοχή εφαρμογής

Η δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος εφαρμόζεται στις περιφέρειες στις οποίες μετά την 1η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης του υπομέτρου προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης και οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για νέα προκήρυξη του προγράμματος νέων γεωργών, ήτοι στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδος.

Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής, το υπομέτρο εφαρμόζεται στους δήμους νήσων καθώς και σε δήμους με σημαντική γεωργική έκταση. Συγκεκριμένα, επιλέξιμες περιοχές είναι οι κάτωθι:

• Δήμοι νήσων (στους οποίους περιλαμβάνονται οι Δήμοι Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Τροιζηνίας, Υδρας).

• Ανατολική Αττική: Δήμοι Αχαρνών, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Διονύσου, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαραθώνος, Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας – Πικερμίου, Σαρωνικού, Σπάτων – Αρτέμιδας, Ωρωπού.

• Δυτική Αττική: Δήμοι Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Φυλής.

• Π.Ε. Πειραιά: Δήμοι Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Περάματος.

Ποσό ενίσχυσης

Οπως αναφέρεται στην πρόσκληση, η οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η 1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, ενώ η 2η δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με προϋπόθεση την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων. Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη, αλλά εξαρτάται από το είδος και την περιοχή εκμετάλλευσης.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως 16/4/2018.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.