ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδών 352% και διανομή μερίσματος 0,32 ευρώ για τη «Μυτιληναίος»

ayxisi-kerdon-352-kai-dianomi-merismatos-0-32-eyro-gia-ti-mytilinaios-2241563

Iσχυρή άνοδο των αποτελεσμάτων της κατέγραψε το 2017 η «Μυτιληναίος», υπερβαίνοντας τους στόχους που είχαν τεθεί τον Δεκέμβριο του 2016. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν το 2017 κατά 352% έναντι του 2016 και διαμορφώθηκαν σε 154,6 εκατ. ευρώ έναντι 34,2 εκατ. ευρώ. Τα ΕΒΙΤDA διαμορφώθηκαν σε 306 εκατ. ευρώ έναντι 222,4 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 37,6%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή είναι αυξημένα κατά 270,2% και διαμορφώνονται σε 1,08 έναντι 0,29 ευρώ το 2016. Για τη χρήση του 2017 το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,32 ευρώ ανά μετοχή. Αυξημένος κατά 22,5% σε σχέση με το 2016 είναι και ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 1.526,7 εκατ. ευρώ έναντι 1.246.1 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αποδίδεται από τη διοίκηση της εταιρείας στην εξαιρετική απόδοση του τομέα μεταλλουργίας, την υψηλή απόδοση του τομέα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου αλλά και τη συνεισφορά του τομέα ολοκληρωμένων έργων και υποδομών.

Ο τομέας της μεταλλουργίας κατέγραψε αύξηση τζίρου κατά 34% στα 519,6 εκατ. ευρώ και λειτουργικών κερδών (EBITDA) κατά 47,1% στα 124,1 εκατ. ευρώ, αποτέλεσμα κυρίως της δραστικής μείωσης του κόστους που έχει επιτευχθεί μέσω των συνεχιζόμενων προγραμμάτων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, καθώς επίσης και της αύξησης των τιμών της αλουμίνας και του αλουμινίου. Οι εκτιμήσεις για διατήρηση της παγκόσμιας ζήτησης σε υψηλά επίπεδα σε συνδυασμό με το πρόγραμμα αντιστάθμισης κινδύνων, σύμφωνα με τη διοίκηση, θέτουν τις προϋποθέσεις για επίτευξη πολύ καλών επιδόσεων του τομέα και το 2018.

Ο τομέας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου κατέγραψε κύκλο εργασιών 507,4 εκατ. ευρώ έναντι 363,8 εκατ. ευρώ το 2016 και λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤDA) ύψους 74,7 εκατ. ευρώ έναντι 65,3 εκατ. ευρώ το 2016 (+14,3%), αποτέλεσμα κυρίως της αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των μονάδων της εταιρείας κατά 17% και της σταθερής ενίσχυσης του μεριδίου της στη λιανική αγορά ενέργειας. Η «Μυτιληναίος» σχεδιάζει την κατασκευή μιας ακόμη ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας ισχύος 650 MW με καύσιμο φυσικό αέριο, επενδύοντας πάνω από 300 εκατ. ευρώ.

Βελτιωμένα ήταν τα αποτελέσματα του 2017 και για τον τομέα ολοκληρωμένων έργων και υποδομών, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 501,4 εκατ. ευρώ έναντι 438,4 εκατ. το 2016 και τα EBITDA σε 88,8 εκατ. ευρώ έναντι 81,8 εκατ. ευρώ το 2016. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2017, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μέσα από ένα νέο πρόγραμμα στοχευμένων επενδύσεων σε έργα με υψηλούς βαθμούς απόδοσης, η εταιρεία αποσκοπεί αφενός στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητάς της σε διεθνές επίπεδο και αφετέρου στην αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας, ωθώντας σε υψηλότερα επίπεδα τα οικονομικά της μεγέθη προς όφελος των εργαζομένων, των μετόχων αλλά και της ελληνικής οικονομίας».