ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτίωση μεγεθών και αύξηση ρευστότητας για ΕΤΕ το 2017

veltiosi-megethon-kai-ayxisi-reystotitas-gia-ete-to-2017-2241584

Βελτίωση μεγεθών σε όρους ρευστότητας και ποιότητας χαρτοφυλακίου δανείων, ξεπερνώντας κατά πολύ τους στόχους μείωσης των «κόκκινων» δανείων, πέτυχε για τη χρήση του 2017 η Εθνική Τράπεζα.

Η τράπεζα παρουσίασε ζημίες ύψους 443 εκατ. ευρώ, αποτέλεσμα που οφείλεται κυρίως σε έκτακτες ζημίες ύψους 249 εκατ. ευρώ από δραστηριότητες που διακόπηκαν. Τα οργανικά κέρδη πριν από προβλέψεις ανήλθαν στα 848 εκατ. ευρώ (+4%). Από πλευράς ρευστότητας η τράπεζα υπογραμμίζει ότι είναι η πρώτη μεταξύ των συστημικών τραπεζών που αποδεσμεύτηκε από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας ELA αντανακλώντας την ισχυρή καταθετική της βάση. Σημειώνεται ότι κατά το δ΄ τρίμηνο οι καταθέσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 1,7 δισ. ευρώ και ανήλθαν στα 40,3 δισ. ευρώ, ενώ από την επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών και μετά, οι καταθέσεις της τράπεζας έχουν αυξηθεί κατά 3 δισ. Σε ό,τι αφορά το κρίσιμο μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά την τελευταία διετία, έχει μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά 4,2 δισ. καλύπτοντας ήδη το 50% του στόχου για το 2019. Το αποτέλεσμα αυτό υπερβαίνει τον στόχο που τέθηκε για το 2017 κατά 800 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε κατά 113 μονάδες βάσης και ανήλθε στο 44,1%. Ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1) διαμορφώθηκε στο 17%, ενώ η πλήρης επίπτωση από τις πρόσθετες προβλέψεις στο πλαίσιο του IFRS 9 ανέρχεται σε 350 μονάδες βάσης (και 120 μ.β. για το χρονικό διάστημα που αφορά το stress test). Ετσι, σημειώνει η ΕΤΕ, η τράπεζα εισέρχεται στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.

Με αφορμή τα αποτελέσματα του 2017, ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής, τόνισε: «Σε μία χρονιά ανάπτυξης, αν και χαμηλότερης της αρχικά αναμενόμενης, για την ελληνική οικονομία, η ΕΤΕ κατάφερε να ισχυροποιήσει τα αποτελέσματά της στους βασικούς τομείς των εγχώριων δραστηριοτήτων της, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τον ισολογισμό της. Το 2018, το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω, όπως διαφαίνεται από τους εκτιμώμενους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ, την ανάκαμψη των επενδύσεων και εξαγωγών, καθώς και τη συνεχιζόμενη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, η επιτυχής ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα όσον αφορά τη βιώσιμη ανάκαμψη της Ελλάδας. Μέσα σε αυτό το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, η στρατηγική της ΕΤΕ θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην αύξηση της χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας, στην περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων πλέον των στόχων, καθώς και στην επιστροφή σε ουσιώδη οργανική κερδοφορία, κεφαλαιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του ισολογισμού της».