ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδύσεις 1 δισ. προγραμματίζει ο ΑΔΜΗΕ στην τριετία

ependyseis-1-dis-programmatizei-o-admie-stin-trietia-2242185

Τις οικονομικές επιδόσεις του ΑΔΜΗΕ το 2017 παρουσίασε στους μετόχους της State Grid στην Κίνα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μάνος Μανουσάκης. Ο διευθύνων σύμβουλος της κινεζικής εταιρείας, Κου Γουέι, ο οποίος συμμετέχει με ποσοστό 24% στον ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με κύκλους του ΑΔΜΗΕ δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις επιδόσεις της διοίκησης και τις προοπτικές του διαχειριστή και τόνισε ότι η State Grid είναι ικανοποιημένη για την ανάληψη μεγάλων projects από τον ΑΔΜΗΕ, όπως η διασύνδεση της Κρήτης.

Μέσα στην επόμενη τριετία ο ΑΔΜΗΕ προγραμματίζει επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ με βάση το ρυθμιζόμενο έσοδο που ενέκρινε η ΡΑΕ για τη νέα τετραετή ρυθμιστική περίοδο, το 2021 το σταθερό έσοδο της εταιρείας θα ανέλθει στα 285 εκατ. ευρώ και τα ΕΒΙΤDA στα 220 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ μέσω του προγράμματος εθελουσίας εξόδου που βρίσκεται σε εξέλιξη θα επιτύχει τη μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 8,5 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση από το 2019 και μετά. Το 2017, που ήταν και το πρώτο έτος λειτουργίας του ΑΔΜΗΕ υπό το νέο καθεστώς με τη συμμετοχή από τον Ιούνιο και της κινεζικής State Grid ως στρατηγικού επενδυτή, κατέγραψε αύξηση στα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων κατά 20 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 64,4 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 172 εκατ. ευρώ έναντι 152 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 61,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,7 εκατ. ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό οφείλεται στον αυξημένο φόρο του 2016 επί του ειδικού μερίσματος που χορηγήθηκε στη ΔΕΗ στο πλαίσιο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού. Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας του ΑΔΜΗΕ οφείλεται κατ’ αρχήν στην ενίσχυση των συνολικών εσόδων στα 256 εκατ. ευρώ (έναντι 249 εκατ. ευρώ το 2016) λόγω της αύξησης των τελών χρήσης δικτύου κατά 10 εκατ. ευρώ.

Ο δεύτερος βασικός παράγοντας είναι η μείωση των λειτουργικών εξόδων (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) κατά 12,3% στα 89,1 εκατ. ευρώ (έναντι 101,6 εκατ. ευρώ το 2016).

Ετσι, το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 67%, αυξημένο κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες. Τα λειτουργικά κέρδη του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αυξήθηκαν κατά 21,2% στα 107,7 εκατ. ευρώ.

Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες ανήλθαν σε 24,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 21,2% σε σχέση με το 2016, κάτι που αποτυπώνει την εξάλειψη των εγγυήσεων για τα δάνεια του ΑΔΜΗΕ προς τη ΔΕΗ το β΄ εξάμηνο του 2017.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο καθαρός δανεισμός της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ανέρχεται σε 234,4 εκατ. ευρώ και τα χρηματοοικονομικά διαθέσιμα σε 295,8 εκατ. ευρώ.

Αναφερόμενος στην απόφαση της ΡΑΕ για το ρυθμιστικό έσοδο του ΑΔΜΗΕ, ο κ. Μανουσάκης τόνισε ότι «επιτρέπει στη διοίκηση να επιταχύνει το επενδυτικό πρόγραμμα του διαχειριστή και να βελτιστοποιήσει τη χρηματοδοτική στρατηγική του». Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ σε στενή συνεργασία με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και τον στρατηγικό επενδυτή State Grid επιδιώκει την επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος, κάτι που αντανακλάται ήδη στην ταχύτατη ολοκλήρωση της α΄ φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων, στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για επίσπευση κατά δύο χρόνια (2020 αντί 2022) της γ΄ φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων και την ενσωμάτωση του νέου κύματος διασυνδέσεων των νησιών στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου. Οι διασυνδέσεις των νησιών οδηγούν στη δραστική μείωση των ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) που επιβαρύνουν τους καταναλωτές όλης της χώρας και ανέρχονται σήμερα σε 600-800 εκατ. ευρώ ετησίως.