ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλειοδότηση Snam-Enagas-Fluxys για το 66% του ΔΕΣΦΑ

30s10desfa10-thumb-large

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση και σε συνεργασία με την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (ΕΛΠΕ), προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των βελτιωμένων οικονομικών προσφορών που υπέβαλαν τα εξής δύο επενδυτικά σχήματα:

– Κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A.

– Κοινοπραξία εταιρειών Regasificadora del Noroeste S.A., Reganosa Asset Investments S.L.U., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD), για την απόκτηση του 66% (31% συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ και 35% συμμετοχή των ΕΛΠΕ) του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ.

Την υψηλότερη προσφορά υπέβαλε η κοινοπραξία Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., και από το ΤΑΙΠΕΔ τής ζητήθηκε να υποβάλει περαιτέρω βελτιωμένη οικονομική πρόταση, η οποία θα αξιολογηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου, καθώς και από τα αρμόδια όργανα των ΕΛΠΕ. O.E.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κοινοπραξία υπέβαλε προσφορά ύψους 535 εκατ ευρώ για την εξαγορά του 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ, υψηλότερη της δεύτερης κοινοπραξίας, και εφόσον τη βελτιώσει, η εταιρεία που διαχειρίζεται το ελληνικό δίκτυο αγωγών θα περάσει στα χέρια της.