ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σήμερα αποφασίζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για HSW

21s10epitr

Σήμερα Πέμπτη έχει προγραμματιστεί να συγκληθεί η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, κατά πόσον η γνωστοποιηθείσα εξαγορά της ακτοπλοϊκής εταιρείας Hellenic Seaways από την εταιρεία Attica είναι συμβατή με τις διατάξεις περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με την εισήγηση, «η πραγματοποίηση της υπό κρίση συγκέντρωσης δύναται να περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία του ανταγωνισμού, ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, στις σχετικές αγορές παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, Ι.Χ. οχημάτων και φορτηγών, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ζεύγη λιμένων (οριοθέτηση σχετικής αγοράς με τη μέθοδο “Προσέλευση & Προορισμός”). Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να εγκριθεί η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση».

Η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών. Τούτο σημαίνει πως ξεκινά μια διαδικασία προτάσεων της Attica προς την επιτροπή και διαβούλευση επ’ αυτών μέχρι οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτό αποτέλεσμα.

Πηγές με γνώση της συγκεκριμένης αγοράς εκτιμούν πως η Επιτροπή Ανταγωνισμού προκειμένου να εγκρίνει την εξαγορά της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Seaways, θα ζητήσει από την Attica Συμμετοχών (Attica Group) διορθωτικά μέτρα για τη θεραπεία ζητημάτων δυνητικού περιορισμού του ανταγωνισμού, κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο (Χίο, Μυτιλήνη).

Υπενθυμίζεται πως η Attica, που ανήκει σε ποσοστό 89,38% στη Marfin Investment Group και λειτουργεί τις γραμμές Blue Star και Super Fast Ferries, συμφώνησε στα τέλη του προηγούμενου έτους με την Πειραιώς και ομάδα μικρομετόχων να εξαγοράσει το 50,3% της Hellenic Seaways (HSW) και κατόπιν συμφώνησε με τις Mινωικές Γραμμές να εξαγοράσει ένα επιπλέον 48,53% που αυτές ελέγχουν στην HSW. Είναι οι δύο αυτές εξαγορές που τελούν υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.