Στη Cepal νέο πακέτο κόκκινων δανείων 2,5 δισ. της Αlpha

Στη Cepal νέο πακέτο κόκκινων δανείων 2,5 δισ. της Αlpha

2' 24" χρόνος ανάγνωσης

Το δεύτερο χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, αναθέτει προς διαχείριση στις αρχές Μαΐου στη Cepal η Αlpha Bank. Με τη μεταβίβαση του νέου πακέτου το συνολικό υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο της Cepal θα φθάσει τα 4 δισ. ευρώ, ενώ προοπτικά η συμφωνία μεταξύ των δύο μερών προβλέπει την ανάληψη της διαχείρισης κόκκινων δανείων ύψους 11 δισ. ευρώ.

Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν άλλα 3,7 δισ. ευρώ που ανέλαβε να διαχειριστεί για λογαριασμό της B2Holding, μετά την πώληση του εν λόγω χαρτοφυλακίου από την Alpha Bank στον νορβηγικό όμιλο. Η συμφωνία προβλέπει τη διαχείρισή τους για μικρό χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα για ένα τρίμηνο, στον βαθμό που η B2Holding έχει συστήσει στην Ελλάδα δική της εταιρεία διαχείρισης, τη B2Kapital.

H Cepal αποτελεί σύμπραξη της Centerbridge και της Alpha Bank και είναι η πρώτη εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων που έχει αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ήδη από τα τέλη του 2016. Εχοντας κλείσει πάνω από ένα χρόνο λειτουργίας στην ελληνική αγορά, η Cepal υλοποιεί ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα με νέες τεχνολογικές υποδομές και συστήματα, ενώ ήδη το στελεχικό δυναμικό της αριθμεί περί τα 220 άτομα. Το εγχείρημα που ξεκίνησε φιλόδοξα επιδιώκοντας να εισαγάγει και στη χώρα μας το ισπανικό μοντέλο διαχείρισης κόκκινων δανείων, θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και την απόδοση που θα έχουν οι ρυθμίσεις για την ανάκτηση μέρους των απαιτήσεων που μεταβιβάζονται. Να σημειωθεί ότι η Cepal, όπως και όλες οι εταιρείες διαχείρισης, λειτουργεί για λογαριασμό εκείνου που έχει στην κατοχή του το δάνειο, δηλαδή της τράπεζας ή του fund που το έχει αγοράσει. Με αυτό το δεδομένο, το εύρος των λύσεων που μπορεί να εφαρμόσει είναι συνάρτηση της ευελιξίας που επιτρέπει ο κάτοχος της απαίτησης και, ως εκ τούτου, οι λύσεις που θα προτείνει στους πελάτες για τη ρύθμιση της οφειλής τους εξαρτάται από τη συμφωνία που έχει κάνει με την τράπεζα ή το fund.

Τα δάνεια που μεταβιβάζονται στη Cepal είναι κυρίως δάνεια που έχουν καταγγελθεί και προέρχονται και από τις τρεις κατηγορίες, δηλαδή στεγαστικά, καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά. Με δεδομένο ότι τα δάνεια αυτά είναι σε βαθιά καθυστέρηση, οι δυνατότητες που δίνονται στην εταιρεία διαχείρισης σε σχέση με το προτεινόμενο «κούρεμα» μπορεί να είναι μεγαλύτερες, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι συνάρτηση της εισοδηματικής και περιουσιακής κατάστασης του δανειολήπτη και, φυσικά, της πολιτικής που θέλει να εφαρμόσει η τράπεζα. Ο περιορισμός της οφειλής θα πρέπει να τεκμηριώνεται από την αδυναμία του οφειλέτη να πληρώσει και θα εφαρμόζεται μόνο όμως όταν υπαγορεύεται από την οικονομική του κατάσταση.

Προοπτικά το μοντέλο λειτουργίας της Cepal βασίζεται στη συνεργασία της με ένα ευρύ δίκτυο μεσιτών, μέσω των οποίων θα μπορεί να πουλήσει το προσημειωμένο ακίνητο, διευκολύνοντας τον οφειλέτη στην αναζήτηση αγοραστή. Κρίσιμο θέμα για να μπορέσει να αναπτυχθεί αυτό το μοντέλο είναι να καμφθεί μια σειρά από εμπόδια που έχουν να κάνουν με τη φορολογία, όπως ο φόρος μεταβίβασης, το χαρτόσημο κ.ά., έτσι ώστε να μπορεί το ακίνητο να μεταβιβαστεί.