ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καθαρά κέρδη 16 εκατ. για Ευρωπαϊκή Πίστη το 2017

02s10europaiki

Αύξηση της ασφαλιστικών εργασιών κατά 6,6%, στα 183,5 εκατ. ευρώ, και ενίσχυση της καθαρής κερδοφορίας της κατά 8,8%, στα 16 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2017 η ασφαλιστική εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 8,7%, στα 0,5806 ευρώ, και η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στη γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,12 ευρώ ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχει η EBRD με ποσοστό 15% και δύο επενδυτικά funds (Orasis και Serengeti) με ποσοστό 11,2%. Κατά τη χθεσινή παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2017, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Χρήστος Γεωγακόπουλος επισήμανε τη σημαντική αύξηση της καθαρής θέσης της εταιρείας, που ενισχύθηκε κατά 21,1%, στα 115,4 εκατ. ευρώ, και η οποία είναι αποτέλεσμα, όπως επισήμανε, της οργανικής βελτίωσης των αποτελεσμάτων και δεν οφείλεται σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από την πλευρά των μετόχων. Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει διπλασιάσει την καθαρή της θέση την τελευταία πενταετία, ενώ σταθερά ανοδική είναι και η πορεία των καθαρών κερδών.

Η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Πίστης εκτίμησε ότι την προσεχή τριετία θα υπάρχει σημαντική συρρίκνωση του αριθμού των ασφαλιστικών εταιρειών, υπό το βάρος των απαιτήσεων που δημιουργεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο (Solvency II), αλλά, σύμφωνα με τον κ. Γεωργακόπουλο, η στρατηγική της εταιρείας είναι η οργανική ανάπτυξη και όχι η μεγέθυνση μέσω εξαγορών. Κατά το 2017, η εταιρεία πέτυχε την αύξηση του ενεργητικού της κατά 7,7% στα 417,5 εκατ. ευρώ, και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε κατά 23,8 εκατ. ευρώ, στα 327,6 εκατ. ευρώ. Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστικών εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο γενικός διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Στέφανος Βερζοβίτης, αποτελείται κατά 85 εκατ. ευρώ από ασφάλιστρα του κλάδου αυτοκινήτου, 53,1 εκατ. ευρώ από ασφάλιστρα γενικών κλάδων και 45,5 εκατ. ευρώ ασφάλιστρα κλάδου ζωής. Το μεικτό αποτέλεσμα τόσο του κλάδου αυτοκινήτου όσο και του κλάδου γενικών ασφαλίσεων υπήρξε θετικό κατά 30,8 και 13,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, σε αντίθεση με τον κλάδο ζωής, που εμφάνισε οριακά αρνητικό μεικτό αποτέλεσμα. Οπως εξήγησε ο αντιπρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. Νίκος Χαλκιόπουλος, ο δείκτης ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτου διαμορφώνεται κοντά στο 50% και το θετικό αποτέλεσμα οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην καλή κατανομή του κινδύνου, που είναι διασπαρμένος, κατά κύριο λόγο, στην περιφέρεια, καθώς και στην πολιτική της εταιρείας για άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους ασφαλισμένους, που αποτρέπει τη δικαστηριοποίηση των απαιτήσεων. Για το 2018, η διοίκηση της εταιρείας έχει θέσει ως στόχο την αύξηση της καθαρής παραγωγής κατά 5%, τη μείωση των γενικών εξόδων κατά 1,4%, τη μείωση του κόστους πρόσκτησης κατά 1% και τη διατήρηση της κερδοφορίας στα περσινά επίπεδα.