ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης και αύξηση πωλήσεων το 2017 για τον όμιλο ΚΟΡΡΕΣ

27korres_s

Θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατέγραψε ο όμιλος ΚΟΡΡΕΣ το 2017, ενισχύοντας τις πωλήσεις του σε στρατηγικές κατηγορίες προϊόντων, καθώς και σε αγορές προτεραιότητας, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν.

Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,5%, στα 55,9 εκατ. ευρώ το 2017 από 54,6 εκατ. ευρώ το 2016, αποτέλεσμα της θετικής πορείας τους τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις στρατηγικές αγορές του εξωτερικού.

Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2%, αποτυπώνοντας τα επιτυχημένα λανσαρίσματα νέων προϊόντων στρατηγικές κατηγορίες, καθώς και την υψηλή απόδοση του συντονισμένου πλάνου επικοινωνίας και προώθησης αυτών στο κανάλι του φαρμακείου.

Στο εξωτερικό, στις αγορές προτεραιότητας της Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία, η Νορβηγία και η Αγγλία, οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 23,8%. Οι πωλήσεις στην Αμερική παρουσίασαν υστέρηση 7,1% λόγω της ισοτιμίας του δολαρίου και του τηλεοπτικού καναλιού HSN, σημαντικού πελάτη στις ΗΠΑ. Οι πωλήσεις στο HSN, κατά το 2ο εξάμηνο του 2017, επανήλθαν σε αυξητικούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την επιτυχή αναδιάρθρωση της στρατηγικής υποστήριξης. Τα βασικά κανάλια διανομής στην Αμερική συνέχισαν να αναπτύσσονται με αυξητικούς ρυθμούς. Διπλασιασμό πωλήσεων πέτυχε ο Όμιλος στον Καναδά, αποτέλεσμα του λανσαρίσματος νέων προϊόντων.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) το 2017 ανήλθαν στα 7,6 εκατ. ευρώ από 8,2 εκατ. ευρώ το 2016 (με την αφαίρεση της επίπτωσης εκτάκτων εξόδων αναδιοργάνωσης). Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 5,8 εκατ. ευρώ το 2017 από 4,9 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 18,1%.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το 2017 ανήλθαν στα επίπεδα του 2016 στα
-2,3 εκατ. ευρώ.

Στην Ελλάδα, το 2017, ο Όμιλος συνέχισε να ενδυναμώνει τη θέση του στο φαρμακείο μέσα από την παρουσίαση νέων καινοτόμων προϊόντων και τις επιτυχημένες ενέργειες προώθησής τους.