ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενισχύονται οι επενδύσεις στην ελληνική βιομηχανία

Ενισχύονται οι επενδύσεις στην ελληνική βιομηχανία

Εικόνα σταδιακής ανάκαμψης της ελληνικής βιομηχανίας διαπιστώνει η μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, παρατηρώντας ότι έπειτα από μια μακρά πορεία αποεπένδυσης οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν εισέλθει σε έναν ενάρετο κύκλο ανόδου, με τις αυξητικές τάσεις στον βαθμό χρήσης του παραγωγικού δυναμικού να οδηγούν στην άνοδο των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό.

Διαπιστώσεις

Με τις διαπιστώσεις της Εθνικής Τράπεζας για τις ευοίωνες προοπτικές της ελληνικής βιομηχανίας συγκλίνουν και τα συμπεράσματα της έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον τομέα της βιομηχανίας, που υποστηρίζεται από την «Ελληνική Παραγωγή». Η έρευνα του ΙΟΒΕ καταγράφει μικρή βελτίωση στις επιχειρηματικές προσδοκίες στη βιομηχανία τον Απρίλιο, παρά την επιδείνωση στις προβλέψεις για την παραγωγή. Η εξέλιξη αυτή ευθυγραμμίζεται με την ανάκαμψη του οικονομικού κλίματος στην ελληνική οικονομία, παρατηρεί το ΙΟΒΕ και εκτιμά ότι η πορεία των προσδοκιών θα εξαρτηθεί κατά κρίσιμο τρόπο από τους όρους χρηματοδότησης και τη νέα σχέση συνεργασίας με τους εταίρους και δανειστές, εκτός πλέον του προγράμματος. Η βελτίωση του Απριλίου, πάντως, αποδίδεται από το ΙΟΒΕ και σε εποχικούς παράγοντες και στην εκκίνηση της τουριστικής περιόδου που πάντα τροφοδοτεί την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα, αλλά και την απασχόληση. Η ελληνική βιομηχανία, σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές της Εθνικής Τράπεζας, ακολούθησε μια πορεία συρρίκνωσης από το 2000 έως το 2015, με μειούμενο βαθμό χρήσης παραγωγικής δυναμικότητας.

Μετά το κατώτατο σημείο του 2015 (με βαθμό χρήσης παραγωγικής δυναμικότητας 64%), η βιομηχανία ήδη ακολουθεί ανοδική πορεία (με βαθμό χρήσης παραγωγικής δυναμικότητας 68% το 2017), η οποία αποτυπώνεται σε αύξηση των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό (+14% κατά μέσον όρο ετησίως την τελευταία διετία). Η μελέτη διαβλέπει μάλιστα σημάδια υγιούς δυναμικής για πρώτη φορά μετά το 2008, καθώς διαπιστώνει ότι οι τρέχουσες ροές επένδυσης ξεπερνούν οριακά το ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται για την αναγκαία αντικατάσταση (δηλαδή για να παραμείνει σταθερή η αξία των μηχανημάτων). Η δυναμική της τελευταίας διετίας αποτυπώνεται στις επενδύσεις της βιομηχανίας σε μηχανολογικό εξοπλισμό, οι οποίες αυξάνονται κατά 14% ετησίως, φθάνοντας κοντά στα 0,9 δισ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Εθνικής Τράπεζας, η ανοδική δυναμική ακολουθία ζήτησης και επένδυσης αναμένεται να ισχυροποιηθεί κατά την επόμενη πενταετία, καθώς στη θετική συνεισφορά των διεθνών εμπορικών ροών θα προστεθεί η επίδραση της σταδιακής επαναφοράς της εσωτερικής ζήτησης σε φυσιολογικά επίπεδα και συγκεκριμένα στο συν 3,7% κατά μέσον όρο ετησίως την επόμενη πενταετία από μείον 4,2% την περίοδο 2009-2017. Ως καθαρό αποτέλεσμα, οι πωλήσεις εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με έναν μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 4% και ο βαθμός χρησιμοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας θα αγγίξει το 73% το 2023 από 68% το 2017. Οι προοπτικές της ελληνικής βιομηχανίας, σύμφωνα με τους αναλυτές της Εθνικής Τράπεζας, μπορούν να είναι ακόμη πιο ευοίωνες σε περίπτωση ενίσχυσης της τάσης ανάκαμψης των μεριδίων που είχε προ κρίσης στις διεθνείς αγορές (επάνοδος στο 0,21% από 0,16% σήμερα).

Ανάκαμψη

Θεωρώντας ότι η επενδυτική συμπεριφορά των Ελλήνων βιομηχάνων θα ακολουθήσει τις συνήθεις πρακτικές αντίδρασης της τελευταίας 20ετίας, η ελληνική βιομηχανία εκτιμάται ότι θα μπει κατά την επόμενη πενταετία σε τροχιά επενδυτικής ανάκαμψης. Συγκεκριμένα, οι ετήσιες επενδύσεις σε μηχανήματα κατά την επόμενη πενταετία εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 1,2 δισ. ευρώ έως 1,4 δισ. ευρώ, επαναφέροντας έτσι σταδιακά το απόθεμα μηχανημάτων της ελληνικής βιομηχανίας στα επίπεδα της περιόδου 2011-2013.