ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Πειραιώς προχωράει στην πώληση θυγατρικών τραπεζών στα Βαλκάνια

Η Πειραιώς προχωράει στην πώληση θυγατρικών τραπεζών στα Βαλκάνια

Σε πωλήσεις συμμετοχών και θυγατρικών τραπεζών στα Βαλκάνια, συνολικού ύψους 3,5 δισ. ευρώ, θα προχωρήσει η Τράπεζα Πειραιώς έως τα τέλη του χρόνου, στο πλαίσιο του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Για την ακρίβεια, μέσω των κινήσεων αυτών, η Πειραιώς θα πετύχει τη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού του ομίλου κατά 3,5 δισ. ευρώ, μείωση που θα οδηγήσει σε ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.

Στελέχη της τράπεζας σημειώνουν στην «Κ» ότι δεν υπάρχει νέο κεφαλαιακό πλάνο, μετά τα αποτελέσματα του stress test, ωστόσο θα εντατικοποιηθεί η υλοποίηση του υφιστάμενου πλάνου. Οπως τονίζεται από την τράπεζα, οι ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης που είναι σε εξέλιξη δεν περιλαμβάνουν έκδοση κοινών μετοχών. Ηδη, στο πρώτο τρίμηνο του 2018 έχει προχωρήσει στην πώληση της AVIS και της θυγατρικής της στη Σερβία, κινήσεις οι οποίες οδηγούν σε μείωση ενεργητικού 500 εκατ. ευρώ. Εως τον Ιούνιο, η διοίκηση της τράπεζας σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων (Amoeba και Arctos) που θα έχουν επίπτωση 600 εκατ. ευρώ και της θυγατρικής στη Ρουμανία με επίδραση επίσης 600 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, έως τα τέλη του 2018 έχει δρομολογήσει πωλήσεις που οδηγούν σε μείωση ενεργητικού κατά 1,8 δισ. ευρώ, με την πώληση των θυγατρικών της σε Βουλγαρία και Αλβανία να καλύπτουν το 1,2 δισ. ευρώ.

Επίσης, η τράπεζα έχει δεσμευθεί σε κινήσεις που οδηγούν σε μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 200 εκατ. ευρώ έως τα τέλη του 2020. Από αυτά, τα 45 εκατ. ευρώ θα είναι η εξοικονόμηση από τη μείωση του δυναμικού, μέσω του προγράμματος αποχώρησης προσωπικού που υλοποιήθηκε. Σύμφωνα με την τράπεζα, αν δεν καταγραφούν ζημίες από τις πωλήσεις των θυγατρικών, όπως εκτιμά, η μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού κατά 3,5 δισ. ευρώ θα οδηγήσει σε αύξηση του δείκτη βασικών κεφαλαίων (CET 1) κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Θα διαμορφωθεί στο 15% από το 14% που ήταν στα τέλη Μαρτίου. Παράλληλα, η τράπεζα σχεδιάζει να προχωρήσει στην έκδοση ομολόγων Tier I ή ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), ύψους μέχρι 500 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την κεφαλαιακή της βάση. Οπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Χρήστος Μεγάλου, με αφορμή την παρουσίαση των μεγεθών του α΄ τριμήνου, «τα αποτελέσματα του stress test για την Πειραιώς αντανακλούν τη σημαντική προσπάθεια που έχουμε καταβάλει για να μετασχηματίσουμε την τράπεζα σε όλα τα επίπεδα».