ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. των ΕΛΠΕ η πώληση του 35% του ΔΕΣΦΑ

Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.  των ΕΛΠΕ η πώληση του 35% του ΔΕΣΦΑ

Tη συμφωνία πώλησης της συμμετοχής 35% που κατέχουν τα ΕΛΠΕ στον ΔΕΣΦΑ ενέκρινε, χθες, η έκτακτη γενική συνέλευση τω μετόχων της εταιρείας, από την οποία τα ταμεία του ομίλου θα ενισχυθούν με 283,7 εκατ. ευρώ.

Εσοδα

Τα έσοδα από την πώληση του Διαχειριστή, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Ανδρέα Σιάμισιη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω απομόχλευση, ενίσχυση του ισολογισμού της εταιρείας ή και χρηματοδότηση επενδύσεων.

Οπως ανέφερε η εισήγηση του Δ.Σ. προς τους μετόχους, η μεταβίβαση στην κοινοπραξία των εταιρειών SNAM – Enagas – Fluxys χαρακτηρίζεται ως επωφελής και το προσφερόμενο τίμημα των 283,7 εκατ. ευρώ, βρίσκεται εντός του εύλογου εύρους της αποτίμησης του συμβούλου που είχε ορίσει ο όμιλος (Barclays).

Η ίδια εισήγηση ανέφερε ότι παρότι τα ΕΛΠΕ κατείχαν μειοψηφική και μη στρατηγική συμμετοχή στον ΔΕΣΦΑ (35%), εντούτοις υπήρξε μεγιστοποίηση του τιμήματος από την κοινή πώληση της συμμετοχής του ομίλου με μέρος της συμμετοχής του Δημοσίου (31%). Καθώς λοιπόν ο επενδυτής διασφαλίζει και τον έλεγχο του πλειοψηφικού πακέτου (66%) αλλά και την ανάληψη του μάνατζμεντ, επετεύχθη μεγαλύτερο τίμημα. Επιπρόσθετα, όπως ενημερώθηκαν οι μέτοχοι από τη διοίκηση, εκτός από το ποσό των 283,7 εκατ. ευρώ, τα ΕΛΠΕ θα εισπράξουν ακόμη 16 εκατ. ευρώ από το μέρισμα που θα διανείμει ο ΔΕΣΦΑ, δηλαδή το συνολικό όφελος για τον όμιλο θα προσεγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος, πάντως, των ΕΛΠΕ, όπως τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ. Ευστάθιος Τσοτσορός, δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από την αγορά του φυσικού αερίου. Αντιθέτως, μάλιστα, τόνισε ότι τα ΕΛΠΕ εξετάζουν τρόπους ώστε να δηλώσουν το «παρών» στην αγορά με τον πλέον επωφελή για την εταιρεία τρόπο.